تماس با واحدهای صادرات بازرگانی پتروشیمی


کد شهری :021

عنوان

تلفن

فاکس

پست الکترونیکی

مدیر عامل

 82852000

82853000

ceo@petrochem-ir.net

مدیر بازرگانی خارجی

 82852500

82853500 

fcd@petrochem-ir.net

بخش صادرات شیمیایی  

(Methanol , LAB, HAB,MEG,DEG,TEG,Acetic Acid)

82852530

82853530

cme@petrochem-ir.net

  

بخش صادرات کودها

 (Sulphur , Ammonia, Sulfuric Acid, Urea)

82852690

82853690 

fme@petrochem-ir.net

بخش صادرات ترموپلاستیک   (HDPE,LLDPE,LDPE,ABS,PP,PS)

82852600

82853600

tme@petrochem-ir.net

بخش صادرات پلیمری

(SBR 1502, PET Bottle,PET Fiber,Epoxy  Resins , PTA ,Melamine Crytal, Polycarbonate)

82852600

82853600

pme@petrochem-ir.net

بخش اسناد

82852655

82853660

edd@petrochem-ir.net

آدرس

خیابان ولی عصر بالاتر از میدان ونک ، نبش کوچه شهید والی نژاد پلاک 2499

کدپستی :1969713113

تلفن :82851-009821

فکس: 82853001-009821

پست الکترونیکی: pcc[at]petrochem-ir.net  


تماس با شرکت بازرگانی پتروشیمی