تماس با واحدهای صادرات بازرگانی پتروشیمیکد شهری :021

عنوان

تلفن

پست الکترونیکی

مدیر بازرگانی خارجی

82852500

fcd@irpcc.com

بخش بازاریابی وصادرات مواد شیمیایی و آروماتیک ها

Caustic Soda ,Methanol,LAB,HAB,TDI

,MDI,EDC,MEG,DEG

82852530


cme@irpcc.com


بخش بازاریابی و صادرات مایعات گازی

Propane,Butane,Raffinate,Dry Pyrolysis Gasoline(DPG),Light Naphta,Propylene,Heavy End,Butadiene,C3+,Cut,Condensate,Reformate

82852690


gme@irpcc.com

بخش بازاریابی کودهای شیمیایی

Sulphur,Ammonia,Urea

82852690

fme@irpcc.com

بخش بازاریابی و صادرات محصولات ترموپلاستیک و پلیمری

HDPE,LLDPE,LDPE,ABS,PVC,PS,SBR,PBR,Melamine,PC

82852635

pme@irpcc.com

بخش بازاریابی و صادرات محصولات غیرپتروشیمی

Ferrous & Non-Ferrous Metals, Minerals

82852558

npe@irpcc.com

آدرس

خیابان ولی عصر بالاتر از میدان ونک ، نبش کوچه شهید والی نژاد پلاک 2499

کدپستی :1969713113

تلفن :82851-009821

پست الکترونیکی: pcc[at]irpcc.com     


تماس با شرکت بازرگانی پتروشیمی