مدارک لازم جهت ایجاد کد اشتراک

 
در صورتیکه تمایل به خرید محصولات پتروشیمی از طریق شرکت بازرگانی پتروشیمی را دارید و تا کنون کد مشتری را دریافت نکرده اید مطابق توضیحات ذیل مدارک لازم را تهیه و به واحد فروش واقع در ساختمان اصلی شرکت مراجعه و کد مشتری را دریافت نمائید . پس از دریافت کد می توانید فرم درخواست عضویت سایت را تکمیل و از طریق امکانات آن اقدام به کنترل عملیات مربوط به حواله های دریافتی فرمائید .

 مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده

  1.    اصل و کپی پروانه بهره برداری
  2.  اصل و کپی نامه فعالیت و معرفی جهت دریافت کد اشتراک از سازمان صنایع و معادن استان ذیربط
  3.  آدرس، تلفن کد پستی  کارخانه ، دفتر و و محل استقرار دائم مدیرعامل بر روی سربرگ با مهر و امضاء مدیر عامل
  4.   کپی آگهی ثبت شرکت با ایجاد تغییرات و آخرین روزنامه رسمی
  5. کپی کارت اقتصادی
  6.  کپی کامل اساسنامه
  7. ارائه شناسه ملی شرکت
  8.  کپی شناسنامه و کارت ملی(پشت و رو) مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره
  9.  اطلاعات کامل شماره حساب شرکت و شناسه شبا بر روی سربرگ با مهر و امضای مدیر عامل
  *توجه : ارائه مجوز فعالیت در مناطق آزاد تجاری  و ویژه اقتصادی و تائیدیه استقرار در مناطق مذکور از اداره مالیات ذی ربط مبنی بر معافیت مالیاتی طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده برای شرکتهای مستقر در مناطق فوق الذکر الزامی می باشد.

 

 

آدرس پستی : تهران ، خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک ، شماره 2499-کد پستی 1969713113- صندوق پستی 4619/19395  

 

 
    تلفن : 82852375  /82852373    
 
      نمابر : 88881726
 

درخواست از واحد فروش داخلی