آپادانا پترو بازرگان

شرکت آپادانا پترو بازرگان از سال ۱۳۸۹ بعنوان یکی از شرکت‌های تابعۀ شرکت بازرگانی پتروشیمی در حوزه فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی تاسیس شد.

این شرکت در حوزه فرآورد های نفتی (به ویژه فعالیت هایی که از قابلیت ها و امکانات کشورهای همسایه در منطقه آسیای میانه بهره می گیرند.)، تجارت فرآورده های نیمه خام از عراق و آسیای میانه و پالایش در کشورهای آسیای میانه با ظرفیت خالی پالایشگاهی، ترانزیت کالا فعال است.

Contact

آدرس

نشانی: تهران، بزرگراه آفریقا ، نبش خیابان نهم گاندی ، شماره 38

تلفن: 88662050

وب سایت: www.apbpetro.com