شرکت بازرگانی پتروشیمی سنگاپور

 

این شرکت که در سال 1997 تاسیس گردید بعنوان یک تامین کننده پیشرو پتروشیمی و Commodity Trading House مستقر در سنگاپور فعالیت می کند ،که بدلیل کارایی و قابلیت اطمینان استثنایی خود در صنعت پتروشیمی در سراسر آسیای جنوب شرقی به رسمیت شناخته شده است. فعالیت اصلی آن در تجارت طیف متنوعی از محصولات با تمرکز بر مشتقات نفتی، سوخت های مایع و پاک، مواد شیمیایی، آروماتیک ها و کودهای شیمیایی در بازارهای آسیای جنوب شرقی و منطقه شرق دور می باشد.
Reuest from PCC Singapore