اخبار

عرضه محصولات پتروشیمی در بورس تحت شرایط ویژه

  بدینوسیله به اطلاع خریداران محترم محصولات پتروشیمی می رساند، این شرکت هم راستا با سیاست های دولت محترم و کارگروه تنظیم بازار وهمزمان با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها ، محصولات پتروشیمی را تحت شرایط ویژه ای برای تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید کنندگان صنایع تبدیلی پتروشیمی  در بورس کالا عرضه می نماید.وخریداران محترم واجد شرایط میبایست در زمان عرضه نسبت به خرید کالای مورد نیاز خود اقدام نمایند. بدیهی است  فروش محصولات با شرایط مذکور صرفاً به تولید کنندگان فعال مرتبط و متناسب با ظرفیت های تولید تایید شده توسط وزارت صنایع و معادن  و همزمان با عرضه در تالار بورس می باشد و پس از آن خرید از طریق مچینگ متوقف خواهد شد.

بدیهی است در صورت اعلام نیاز افراد یا شرکتهای غیر تولیدی و فعالان بازار به خرید محصولات پتروشیمی قابل عرضه در بورس متعاقباً و باهماهنگی با کارگروه مربوطه ، نسبت به عرضه مواد اعلام نیازشده بصورت متفاوت با عرضه های ویژه فوق بطورجداگانه اقدام خواهدشد.

۲۵ آبان ۱۳۸۹ ۰۸:۴۲
مدیریت بازرگانی داخلی |