اخبار

عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 18 آبان سال 1389

 
بنام خدا
عرضه محصولات پلیمری در تاریخ  18 آبان  سال 1389
اطلاعیه
به اطلاع کلیه مشتریان  محترم می رسا ند محصولات پتروشیمی طبق  جدول ذیل در تا ریخ 18 آبان 1389 .در تالار بورس کالای ایران عرضه خواهد شد . لذا به خریداران توصیه می شود از طریق کارگزاران واجدشرایط بورس نسبت به خریدمحصولات مورد نیاز خود اقدام نمایند .
 
 
ردیف
مجتمع تولید کننده
نام محصول
گرید
شناسه سفارش
مقدار عرضه (تن)
قیمت پیشنهادی (کیلوگرم /ریال)
نحوه تسویه
محل تحویل
نوع بسته بندی
1
جم
پلی اتیلن بادی
BL3
8399
1705
11804
نقدی
عسلویه
پالت
2
بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم
LH0075
 
8398
1000
15411
نقدی
ماهشهر
کیسه 25 کیلویی
3
پلی اتیلن سبک فیلم
LF0200
8397
1000
15411
نقدی
ماهشهر
کیسه 25 کیلویی
4
PVC
S 65
8401
2000
9380
نقدی
ماهشهر
کیسه 25 کیلویی
5
PVC
S70
8402
1000
9579
نقدی
ماهشهر
کیسه 25 کیلویی
6
SBR   تیره
1712
8403
1008
21698
نقدی / اعتباری
ماهشهر
پالت فلزی
7
SBR   روشن
1502
8407
500/500
24657
نقدی / اعتباری
ماهشهر
پالت چوبی
8
تندگویان
PET
BG821
 
8406
1500
14180
نقدی
ماهشهر
جامبو
9
PET
TG -SB
8404
500
14115
نقدی/
اعتباری
ماهشهر
جامبو
10
PET
TG641
8405
1000
13192
نقدی/
اعتباری
ماهشهر
جامبو
11
 
تبریز
ABS
SD0150
8393
500
20040
نقدی
تبریز
پالت
12
پلی استایرن
7240
8394
500
14616
نقدی
تبریز
پالت
13
پلی استایرن
1540
8392
500
13534
نقدی
تبریز
پالت
14
پلی استایرن انبساطی
EPS200
8395
100
14442
نقدی
تبریز
اکتابین
15
پلی استایرن انبساطی
EPS300
8396
100
14442
نقدی
تبریز
اکتابین
16
پلی اتیلن تزریقی
UA6070
8400
1000
11729
نقدی
تبریز
پالت
17
لاله
پلی اتیلن سبک
TX002102
8432
1518
15411
نقدی
ماهشهر
پالت چوبی
18
پلی اتیلن سبک
TN002101
8431
1518
15411
نقدی
ماهشهر
پالت چوبی
19
پلی اتیلن سبک
TN002100
8433
1012
15711
نقدی
انباررباط کریم
پالت چوبی
20
پلی اتیلن سبک
TC002004
8434
504
15411
نقدی
ماهشهر
پالت چوبی
 
 2101TN معادل LH0075 است.
2102TX معادل LF0200  است.
2100TN معادل LH0030 است.
 
توضیحات مهم
طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر مبلغ فروش محصول در بورس کالا معادل سه درصد مالیات و عوارض به قیمت فروش تعلق می گیرد که می بایستی توسط خریدار پرداخت گردد ضمنا این شرکت هیچگونه تعهدی نسبت به صدورحواله فروش قبل از دریافت بهای کالا و مالیات فوق نخواهد داشت .
*      فروش اعتباری برای کالاهای تعیین شده صرفا مشمول تولید کنندگان دارای پروانه بهره برداری مرتبط   در قبال ارائه  
 ضمانتنامه بانکی معتبر و یااعتبار اسناد داخلی که اقدام به خرید این کالاها  از طریق بورس  می نمایند می گردد .                              
 ( ضمنا خریدار موظف است   قبل ازانجام معامله نسبت به اخذ تاییدیه از شرکت بازرگانی پتروشیمی اقدام نمایند)
 
ارائه کد اقتصادی جدید و کارت ملی مدیر عامل شرکت برای اشخاص حقوقی و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی الزامی می باشدلذا شرکت بازرگانی پتروشیمی هیچ گونه مسئولیتی جهت صدور حواله فروش برای خریدارانی که مداراک فوق را ارائه ننموده اند نخواهد داشت .
 
صدور حواله فروش برای خریدارانی که به دلیل خریدهای گذشته خود(یامرتبطین) از شرکت بازرگانی پتروشیمی دارای بدهی معوق می باشند مشروط به تعیین تکلیف و یا تسویه بدهی های قبلی ایشان خواهد بود .
 
    ;         کلیه خریداران حقوقی موظفند طبق ماده 11 آیین نامه اختصاص  شناسه  ملی از تاریخ  1/8/1388  نسبت
به ارائه شناسه ملی خود به شرکت بازرگانی پتروشیمی اقدام نمایند.  درغیر اینصورت این شرکت هیچگونه مسئولیتی درخصوص صدورحواله نخواهند داشت.
 
حواله های صادره ، قطعی و غیر قابل ابطال است لذا خریداران می بایستی به مشخصات فنی محصول و شرایط فروش توجه کافی داشته باشند .
 
 کلیه محصولات فوق مخصوص مصرف در داخل کشور است ومجوز صادراتی ندارد.
 
چنانچه خریداران حداکثر پس از 20 روز از تاریخ حواله نسبت به تحویل و برداشت محصولات خریداری شده اقدام نکنند مشمول پرداخت هزینه انبارداری و جبران خسارات وارده ناشی از آن به صورت روز شمار و روزانه 3% (درصد) مبلغباقیمانده خواهد شد که در زمان تحویل توسط مجتمع تولید کننده محاسبه و از خریداران دریافت خواهد شد .
 
شرکت بازرگانی پتروشیمی جهت صدور و تحویل حواله به خریدارانی که کد اشتراک آنها توسط سازمان حمایت ، وزارت صنایع و ... مسدود اعلام شده هیچگونه مسئولیتی ندارد .
 
مهلت اعتبار تحویل حواله های تحویل فوری از تاریخ صدور و جهت حواله های سلف از تاریخ تحویل (قید شده در حواله )سه ماهه میباشد .
درصورتیکه درزمان تحویل کالا بدلیل شرایط بارگیری وتحویل  مقادیرتحویلی بیشتر یاکمتراز1375 کیلوگرم برای جامدات و2500 کیلو گرم برای مایعات نسبت به مقادیر مندرح درحواله باشد  صورتحساب براساس مقادیرتحویلی تنظیم وباخریدارتسویه حساب خواهد شد.
   
v       تحویل کالای  ردیف های 19و20 بصورت فوری وبقیه اقلام  جدول فوق بصورت سلف 15 روزهمی باشد .
v       دارا  بودن پروانه بهره برداری مرتبط  فعال جهت خرید  محصولات پتروشیمی (تا سقف ظرفیت  پروانه بهره برداری ) از طریق بورس درروزعرضه الزامی می باشد (مقدارقابل خریدماهانه برابر12/1ظرفیت پروانه بهره برداری) . بدیهی است در صورت فزونی عرضه نسبت به تقاضا ،  سایر متقاضیان می توانند در زمان مچینگ نسبت به خرید محصولات مورد نیازخود اقدام نمایند .
v       حداقل تقاضا برای ردیف های 1 و17الی 20  (22 تن )   وردیف 6 ( 21تن ) وردیف 7 ( 20020کیلوگرم ) و بقیه ردیف ها 20 تن میباشد.
 
بابت هرپالت فلزی محصول SBR مبلغ 1500000 ریال بعنوان ودیعه پالت دریافت که پسازعودت پالت به مجتمع مربوطه مبلغ فوق مسترد خواهد شد.
 
 
 تاریخ انقضاء :  19 آبان 1389     
۱۶ آبان ۱۳۸۹ ۱۷:۰۱
مدیریت بازرگانی داخلی |