اخبار

عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 17 آذر 88

به اطلاع کلیه مشتریان  محترم می رساند  محصولات  پتروشیمی طبق جدول ذیل در تاریخ 17 آذر 1388 .در تالار بورس کالای ایران عرضه خواهد شد .
 لذا به خریداران توصیه می شود از طریق کارگزاران واجد شرایط بورس نسبت به خرید محصولات مورد نیاز خود اقدام نمایند .
 
ردیف
مجتمع تولید کننده
نام محصول
گرید
شناسه سفارش
مقدار عرضه (تن)
قیمت پیشنهادی (کیلوگرم
/ریال)
نحوه تسویه
محل تحویل
نوع بسته بندی
1
جم
پلی اتیلن
تزریقی
UV60507
4957
506
11119
نقدی
عسلویه
پالت
2
پلی اتیلن بادی
BL3   
4956
2200
11190
نقدی
عسلویه
پالت
3
 
پلی اتیلن تزریقی
52518
4964
86
11119
نقدی
عسلویه
جامبو-کیسه-پالت
4
بندرامام
SBRروشن
1502
4986
2000
16476
نقدی/ اعتباری
ماهشهر
پالت چوبی
5
SBR تیره
1712
4985
2000
15317
نقدی/ اعتباری
ماهشهر
پالت فلزی
6
PVC
S70
4984
1000
8014
نقدی
ماهشهر
کیسه 25 کیلویی
7
PVC
S65
4983
1000
7826
نقدی
ماهشهر
کیسه 25 کیلویی
8
پلی اتیلن سبک فیام
LH0075
4958
1500
12332
نقدی
ماهشهر
کیسه 25 کیلویی
9
پلی اتیلن سبک فیلم
LH0020
 
4959
1000
12332
نقدی
ماهشهر
کیسه 25 کیلویی
10
پلی اتیلن بادی
HB0035
4960
1500
11190
نقدی
ماهشهر
کیسه 25 کیلویی
11
تندگویان
PET
 
BG821
4978
1000
10871
نقدی
ماهشهر
جامبو
12
PET
 
BG781
4979
500
10340
نقدی
ماهشهر
جامبو
13
PET
BG841
 
4980
250
11138
نقدی
ماهشهر
جامبو
14
PET
TG SB
4981
500
11246
نقدی/ اعتباری
ماهشهر
جامبو
15
PET
TG641
4982
2500
10510
نقدی/ اعتباری
ماهشهر
جامبو
16
تبریز
پلی اتیلن سبک خطی
220AA
4967
350
11927
نقدی
تبریز
پالت
17
پلی اتیلن سبک خطی
220AA
4968
150
11927
نقدی
تبریز
کیسه 25 کیلویی
18
پلی استایرن
 
1540
4972
150
11081
نقدی
تبریز
کیسه 25 کیلویی   
19
پلی استایرن
1540
 
4973
350
11081
نقدی
تبریز
پالت
   20
پلی استایرن
7240
 
4974
200
11974
نقدی
تبریز
کیسه 25 کیلویی      
21
پلی استایرن
 
7240
4975
700
11974
نقدی
تبریز
پالت
22
ABS
SD0150
 
4976
150
14042
نقدی
تبریز
کیسه 25 کیلویی
23
ABS
SD0150
 
4977
350
14042
نقدی
تبریز
پالت
24
پلی استایرن انبساطی
EPS300
 
4969
100
11544
نقدی
تبریز
اکتابین
25
پلی استایرن انبساطی
EPS400
4970
150
11309
نقدی
تبریز
اکتابین
26
پلی استایرن انبساطی
EPS500
4971
100
11309
نقدی
تبریز
اکتابین
27
لاله
پلی اتیلن سبک
2602TH00
4965
880
12332
نقدی
ماهشهر
پالت
28
پلی اتیلن سبک
19220T
4966
220
12521
نقدی
ماهشهر
پالت
29
خوزستان
پلی کربنات
PGPC1218
4963
100
22044
نقدی/ اعتباری
ماهشهر
جامبو
30
پلی کربنات تزریقی
PGPC1822
4961
100
22044
نقدی/ اعتباری
ماهشهر
جامبو
31
پلی کربنات تزریقی
PGPC2230
4962
100
22044
نقدی/ اعتباری
ماهشهر
جامبو
 
توضیحات مهم
طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر مبلغ فروش محصول در بورس کالا معادل سه درصد مالیات و عوارض به قیمت فروش تعلق می گیرد که
 می بایستی توسط خریدار پرداخت گردد ضمنا این شرکت هیچگونه تعهدی نسبت به صدور حواله فروش قبل از دریافت بهای کالا و مالیات فوق نخواهد داشت .
 
            * فروش اعتباری برای کالاهای تعیین شده صرفا مشمول تولید کنندگان دارای پروانه بهره برداری مرتبط   در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر و یا اعتبار
               اسناد داخلی که اقدام به خرید این کالاها  از طریق بورس  می نمایند می گردد .( ضمنا خریدارموظف است قبل ازانجام معامله نسبت به اخذ تاییدیه از
               شرکت بازرگانی پتروشیمی اقدام نمایند)
 
     ارائه کد اقتصادی جدید و کارت ملی مدیر عامل شرکت برای اشخاص حقوقی و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی الزامی می باشد لذا شرکت
    بازرگانی پتروشیمی هیچ گونه مسئولیتی جهت صدور حواله فروش برای خریدارانی که مداراک فوق را ارائه ننموده اند نخواهد داشت .
 
    صدور حواله فروش برای خریدارانی که به دلیل خریدهای گذشته خود از شرکت بازرگانی پتروشیمی دارای بدهی معوق می باشند مشروط به تعیین
     تکلیف و یا تسویه بدهی های قبلی ایشان خواهد بود .
  
                کلیه خریداران حقوقی موظفند طبق ماده 11 آیین نامه اختصاص شناسه ملی ازتاریخ 1/8/1388 نسبت به ارائه شناسه ملی خود به شرکت بازرگانی
                پتروشیمی اقدام نمایند.  درغیر اینصورت این شرکت هیچگونه مسئولیتی درخصوص صدورحواله نخواهند داشت.
 
 
   حواله های صادره ، قطعی و غیر قابل ابطال است لذا خریداران می بایستی به مشخصات فنی محصول و شرایط فروش توجه کافی داشته باشند .
 
   کلیه محصولات فوق مخصوص مصرف در داخل کشور است ومجوز صادراتی ندارد.
 
 چنانچه خریداران حداکثر پس از 20 روز از تاریخ حواله نسبت به تحویل و برداشت محصولات خریداری شده اقدام نکنند مشمول پرداخت هزینه انبارداری و جبران خسارات وارده ناشی از آن به صورت روز شمار و روزانه 3% (درصد) مبلغ باقیمانده خواهد شد که در زمان تحویل توسط مجتمع تولید کننده محاسبه و از خریداران دریافت خواهد شد .
 
 شرکت بازرگانی پتروشیمی جهت صدور و تحویل حواله به خریدارانی که کد اشتراک آنها توسط سازمان حمایت ، وزارت صنایع و ... مسدود اعلام شده هیچگونه مسئولیتی ندارد .
 
مهلت اعتبار تحویل حواله های تحویل فوری از تاریخ صدور و جهت حواله های سلف از تاریخ تحویل (قید شده در حواله ) دو ماهه میباشد .
 
v       تحویل کلیه اقلام فوق  به صورت سلف 15 روزه می باشد .
 
v       در صورتیکه تقاضا برای ردیف های 4   الی   10  و   16  الی   24 بیشتر از مقدار عرضه باشد الویت فروش با تولید کنندگان فعال مرتبط خواهد بود .
 
v       حداقل تقاضا برای ردیف های   1  و   2   و    25 و 26   (22 تن ) ردیف  4   (020/20)      و ردیف  5     (21 تن ) و برای بقیه ردیف ها 20 تن میباشد.
 
 
مقدار 58 تن ازپلی اتیلن 52518 بابسته بندی پالت ومقدار3 تن آن
کیسه 25 کیلویی و    25 تن آن جمبو بک میباشد   که بصورت یکمحموله 86 تنی ( بدون بسته بندی) عرضه می گردد.
 
 
بابت هرپالت فلزی محصول SBR مبلغ 1500000 ریال بعنوان ودیعه پالت دریافتکه پس ازعودت پالت به مجتمع مربوطه مبلغ فوق مسترد خواهد شد.
 
 
 

۱۶ آذر ۱۳۸۸ ۰۵:۲۵
مدیریت بازرگانی داخلی |