شرکت بازرگانی پتروشیمی|نمایش جزییات خبر

اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 2تیر ماه سال 1394

                                                                                         (بنام خدا )

 اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 2تیر ماه سال 1394

 

 

به اطلاع کلیه مشتریان محترم میرساند شرکت بازرگانی پتروشیمی به نمایندگی از طرف شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و سایر مجتمع ها محصولات پتروشیمی را طبق  جدول ذیل درتاریخ 02 تیر1394 تالار بورس کالای ایران عرضه خواهدکرد . لذا به  خریداران  محترم  توصیه می شود از طریق کارگزاران واجد شرایط بورس نسبت به خرید محصولات مورد نیاز خود اقدام نمایند .

 

ردیف

مجتمع تولید کننده

نام محصول

شناسه سفارش

مقدار عرضه (تن)

نحوه تسویه

محل تحویل

حداقل عرضه

نوع بسته بندی

1

تندگویان

BG781

21953

1507

نقدی

ماهشهر

11

جامبو

2

BG821

21957

500

نقدی/اعتباری

شاداباد

10

جامبو

3

BG821

21956

1000

نقدی

شاداباد

10

جامبو

4

BG785

21955

1507

نقدی

ماهشهر

11

جامبو

5

BG785

21954

506

نقدی/اعتباری

ماهشهر

11

جامبو

6

BG825

21958

1500

نقدی

شادآباد

11

جامبو

7

TG645

21961

506

نقدی

ماهشهر

11

جامبو

8

TG645

21962

1001

نقدی/اعتباری

ماهشهر

11

جامبو

9

TG641

21960

506

نقدی

ماهشهر

11

جامبو

10

TG645OFF1

21952

80

نقدی/اعتباری

ماهشهر

11

جامبو

11

اروند

SPVC-S65

21929

990

نقدی/اعتباری

ماهشهر

22

پالت

12

SPVC-S65

21930

1000

نقدی/اعتباری

ماهشهر

10

جامبو

13

SPVC-S65

21931

500

نقدی/اعتباری

ماهشهر

10

فله

14

SPVC-S65OFF1

21932

220

نقدی

ماهشهر

22

پالت

15

SPVC-S65OFF2

21933

110

نقدی

ماهشهر

10

جامبو

16

EPVC-S68

21934

176

نقدی/اعتباری

ماهشهر

22

پالت

17

EPVC-S68OFF1

21935

594

نقدی/اعتباری

ماهشهر

22

پالت

18

SPVC-S68OFF2

21936

200

نقدی/اعتباری

ماهشهر

10

جامبو

19

بندرامام

HB0035

21917

5000

نقدی

ماهشهر 

10

پالت

20

LF0200

21921

2000

نقدی

ماهشهر

10

پالت

21

LH075

21920

2000

نقدی

ماهشهر

10

پالت

22

PVCS6558

21944

5000

نقدی

ماهشهر

11

پالت

23

PVCS6058

21939

100

نقدی

ماهشهر

10

جامبو

24

SBR1502

21942

693

نقدی/اعتباری

ماهشهر

21

صندوق فلزی

25

SBR1502

21943

294

نقدی/اعتباری

ماهشهر

21

صندوق فلزی

26

SBR1502

21940

990

نقدی/اعتباری

رباط کریم

10010

صندوق چوبی

27

SBR1502

21941

450

نقدی/اعتباری

رباط کریم

10010

صندوق چوبی

28

SBR1712

21945

450

نقدی/اعتباری

ماهشهر

10010

صندوق چوبی

29

SBR1712

21946

150

نقدی/اعتباری

ماهشهر

10010

صندوق چوبی

30

HD035 OFF1

21918

40

نقدی

ماهشهر

10

جامبو

31

HD035 OFF2

21919

70

نقدی

ماهشهر

10

جامبو

32

LD 020OFF1

21922

30

نقدی

ماهشهر

10

جامبو

33

LD075OFF1

21923

190

نقدی

ماهشهر

10

جامبو

34

LD075OFF2

21938

40

نقدی

ماهشهر

10

جامبو

35

LD 020OFF2

21926

50

نقدی

ماهشهر

10

جامبو

36

PVC65 OFF1

21947

50

نقدی

ماهشهر

10

جامبو

37

PVC65 OFF1

21948

319

نقدی

ماهشهر

11

پالت

38

PVC65 OFF2

21949

110

نقدی

ماهشهر

10

جامبو

39

SBR1502 OFF2

21950

520

نقدی

ماهشهر

10010

صندوق چوبی

40

SBR1712 OFF2

21951

110

نقدی

ماهشهر

10010

صندوق چوبی

41

مهر

7000F

21963

506

نقدی

عسلویه

11

پالت

42

ایلام

پلی اتیلن  2200J

21964

660

نقدی

ایلام

22

پالت

43

7000F

21965

506

نقدی

ایلام

22

پالت

 

 

 

 

وجه حاصل از خرید محصول 7000F مجتمع مهر به حساب 5555777750و وجه مالیات بر ارزش افزوده به حساب 5577777770 در نزد بانک ملت شعبه مستقل مرکزی پتروشیمی مهر واریز گردد.

 

مچینگ محصول 7000F مجتمع مهر پس از اتمام زمان عرضه در تالار بسته خواهد شد.

 

v        با توجه به شرایط عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، خریداران موظف به انتقال کالا از انبار مجتمع تولید کننده به آدرس کارخانه مندرج در سیستم بهین یاب (پروانه بهره برداری)می باشند و تخلف از این امر موجب پیگرد قانونی از طریق مراجع زیربط خواهد بود.

v        خرید از مچینگ با شرایط رینگ معاملاتی محصول( با پروانه مرتبط) امکانپذیر میباشد.

 

طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر مبلغ فروش محصول در بورس کالا معادل هشت درصد مالیات و عوارض به قیمت فروش تعلق می گیرد که می بایستی توسط خریدار پرداخت گردد ضمنا این شرکت هیچگونه تعهدی نسبت به صدور حواله فروش قبل از دریافت بهای کالا و مالیات فوق نخواهد داشت .

*      فروش اعتباری برای کالاهای تعیین شده صرفا مشمول تولید کنندگان دارای پروانه بهره برداری مرتبط   در قبال ارائه    ضمانتنامه بانکی معتبر و یا اعتبار اسناد داخلی که اقدام به خرید این کالاها  از طریق بورس   می نمایند می گردد .  ( ضمنا خریدار  موظف است   قبل ازانجام معامله نسبت به اخذ تاییدیه از شرکت بازرگانی پتروشیمی اقدام نمایند)

ارائه کد اقتصادی جدید و کارت ملی مدیر عامل شرکت برای اشخاص حقوقی و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی الزامی می باشد لذا شرکت بازرگانی پتروشیمی هیچ گونه مسئولیتی جهت صدور حواله فروش برای خریدارانی که مداراک فوق را  ارائه ننموده اند نخواهد داشت .

صدور حواله فروش برای خریدارانی که به دلیل خریدهای گذشته خود(یامرتبطین) از شرکت بازرگانی پتروشیمی دارای بدهی معوق می باشند مشروط به تعیین تکلیف و یا تسویه بدهی های قبلی ایشان خواهد بود .

          کلیه خریداران حقوقی موظفند طبق ماده 11 آیین نامه اختصاص  شناسه  ملی از تاریخ  1/8/1388   نسبت

به ارائه شناسه ملی خود به شرکت بازرگانی پتروشیمی اقدام نمایند.   درغیر اینصورت این شرکت  هیچگونه مسئولیتی درخصوص صدورحواله نخواهند داشت.

حواله های صادره ،  قطعی و غیر قابل ابطال  است لذا خریداران می بایستی به مشخصات فنی محصول و شرایط فروش توجه کافی داشته باشند .

 

کلیه محصولات فوق مخصوص مصرف در داخل کشور است ومجوز صادراتی ندارد.

 

جهت کلیه مجتمع ها چنانچه خریداران حداکثر پس از 20 روز ( تندگویان و خوزستان 15 روزپس از اولین اعلام بار ، جم 10 روز) از تاریخ حواله نسبت به تحویل و برداشت محصولات خریداری شده اقدام نکنند مشمول پرداخت هزینه انبارداری و جبران خسارات وارده ناشی از آن به صورت روز شمار و روزانه 3% (در مورد تند گویان  و خوستان 03/0 درصد از 16 تا 30 روزو1/0 درصد از 31 تا 60روز و 3/0 در صد بیشتر از 60 روزپس از اولین اعلام بار) مبلغ باقیمانده خواهند شد که در زمان تحویل توسط مجتمع تولید کننده محاسبه و از خریداران دریافت خواهد شد .

 

هزینه انبارداری وجریمه تاخیر برداشت محصول در مجتمع اروند پس از اولین اعلام بارراسا توسط مجتمع مربوطه به شرح ذیل دریافت خواهد شد   :

1-تا 7 روز معاف .

2- از 30-8  روز ،  روزانه 3/0 درصد ارزش کالا .

3- بیشتر از 30 روز ،  روزانه 4/0 درصد ارزش کالا .

4- پس از سپری شدن سه ماه بعد از اعلام بار توسط مجتمع و عدم برداشت کالا به وسیله خریدار بعد از کسر

                     هزینه های انبار داری ، حواله خرید باطل خواهد شد.

5- پس از 7 روز بعد از اعلام بار و عدم برداشت کالا توسط خریدار هر آسیب احتمالی به محموله ناشی از

                        آتش سوزی ویا سایر حوادث به عهده خریدار  بوده و از این بابت هیچگونه  مسئولیتی متوجه  فروشنده  

                        نخواهد بود .

 

شرکت بازرگانی پتروشیمی جهت صدور و تحویل حواله به خریدارانی که کد اشتراک آنها توسط سازمان حمایت ، وزارت صنایع و ... مسدود اعلام شده هیچگونه مسئولیتی ندارد .

 

مهلت اعتبار حواله های تحویل فوری از تاریخ صدور و جهت حواله های سلف از تاریخ تحویل (قید شده در حواله )سه ماهه  میباشد .

درصورتیکه درزمان تحویل کالا بدلیل شرایط بارگیری وتحویل  مقادیرتحویلی بیشتر یاکمتراز1375 کیلوگرم برای جامدات و 2500 کیلو گرم برای مایعات نسبت به مقادیر مندرح درحواله باشد  صورتحساب براساس مقادیرتحویلی تنظیم وبا خریدارتسویه حساب خواهد شد.

 

خریداران محترم محصولات نا منطبق (OFF) از زمان درج اطلاعیه در سایت شرکت تا زمان عرضه فرصت دارند تا از مواد مورد عرضه بازدید نمایند لذا بعد از عرضه هیچگونه شکایتی پذیرفته نمی شود. در ضمن جهت بازدید از مواد نا منطبق با مراجعه به شرکت ودریافت معرفی نامه بازدید از واحد فروش می توانند نسبت به بازدید اقدام نمایند.

 

v        تحویل کالای ردیف1 الی 10(سلف 15) و سایرردیف ها به صورت سلف فوری  می باشند

 

    برابراعلام وزارت صنایع ومعادن دارا  بودن پروانه بهره برداری فعال جهت خرید  محصولات پتروشیمی  از طریق بورس الزامی می باشد .

 

v        ضرایب هرکالا معادل حداقل عرضه میباشد.

تاریخ انقضاء : 03تیر 1394           

۱ تیر ۱۳۹۴ ۱۴:۳۶
مدیریت بازرگانی داخلی |
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید