اخبار

مزایده فروش اموال توقیف شده شرکت نیکا گیلان 93/07/01

مزایده نیکا گیلان

مزایده شرکت نیکا گیلان

 مزایده فروش اموال توقیف شده شرکت نیکا گیلان 93/07/01

 

۱۱ شهریور ۱۳۹۳ ۱۶:۲۷