شرکت بازرگانی پتروشیمی|نمایش جزییات خبر

اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 3 دی ماه سال 1392

                                                                                           (    بنام خدا )

 اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 3 دی ماه سال 1392

اطلاعیه

به اطلاع کلیه مشتریان محترم میرساند شرکت بازرگانی پتروشیمی محصولات پتروشیمی را طبق جدول ذیل درتاریخ 3 دی ماه سال 1392در تالار بورس کالای ایران عرضه خواهدکرد . لذا به  خریداران  محترم  توصیه   می شود از طریق کارگزاران واجد شرایط بورس نسبت به خرید محصولات مورد نیاز خود اقدام نمایند .

 

یف

مجتمع تولید کننده

نام محصول

گرید

شناسه سفارش

مقدار عرضه (تن)

نحوه تسویه

محل تحویل

نوع بسته بندی

1

ایلام

HD-2200J

HD-2200J

17806

2,002

نقدی

ایلام

پالت

2

7000F

7000F

17807

297

نقدی

ایلام

پالت

3

بندرامام

HB0035

HB0035

17796

1,200

نقدی

ماهشهر

پالت

4

پالتPVCS70

پالتPVCS70

17797

2,000

نقدی

ماهشهر

پالت

5

جامبوPVCS70

جامبوPVCS70

17798

1,000

نقدی

ماهشهر

جامبو

6

PVCS65

PVCS65

17800

270

نقدی

ماهشهر

پالت 11 ردیفه

7

LH0075

LH0075

17801

1,000

نقدی

ماهشهر

پالت

8

LH0200

LH0200

17799

1,200

نقدی

ماهشهر

پالت

9

SBR1712

SBR1712

17805

800

نقدی

ماهشهر

پالت فلزی

10

SBR1502

SBR1502

17802

350

نقدی

ماهشهر

پالت چوبی

11

SBR1502

SBR1502

17803

150

نقدی

ماهشهر

پالت چوبی

12

 

BG781

BG781

17810

500

نقدی

ماهشهر

جامبو

13

BG821

BG821

17808

2,000

نقدی

ماهشهر

جامبو

14

BG825

BG825

17809

500

نقدی

ماهشهر

جامبو

15

تندگویان

BG841

BG841

17812

130

نقدی

ماهشهر

جامبو

16

BG845

BG845

17811

140

نقدی

ماهشهر

جامبو

17

TG641

TG641

17817

1,000

نقدی

ماهشهر

جامبو

18

اعتباریTG641

اعتباریTG641

17818

500

نقدی/اعتباری

ماهشهر

جامبو

19

TG645

TG645

17815

1,500

نقدی

شاداباد

جامبو

20

اعتباریTG645

اعتباریTG645

17816

1,500

نقدی/اعتباری

ماهشهر

جامبو

21

TG641/OFF1

TG641/OFF1

17819

300

نقدی/اعتباری

ماهشهر

جامبو

22

AM1

AM1

17820

600

نقدی/اعتباری

ماهشهر

جامبو

23

AM2

AM2

17821

200

نقدی/اعتباری

ماهشهر

پالت

24

TGSB

TGSB

17813

1,500

نقدی

ماهشهر

جامبو

25

TGSBاعتباری

TGSBاعتباری

17814

1,000

نقدی/اعتباری

ماهشهر

جامبو

26

اروند

SPVS65پالت

SPVS65پالت

17783

3,000

نقدی

ماهشهر

پالت

27

SPVS65جامبو

SPVS65جامبو

17784

1,000

نقدی

ماهشهر

جامبو

28

off1/SPVS65پالت

off1/SPVS65پالت

17785

22

نقدی

ماهشهر

پالت

29

off1/SPVS65جامبو

off1/SPVS65جامبو

17786

55

نقدی

ماهشهر

جامبو

30

PVS65 off2

PVS65 off2

17791

80

نقدی/اعتباری

ماهشهر

جامبو

31

PVC/S70

PVC/S70

17787

85

نقدی/اعتباری

ماهشهر

پالت

32

PVC/S70

PVC/S70

17788

650

نقدی/اعتباری

ماهشهر

جامبو

33

PVC/S70/OFF1

PVC/S70/OFF1

17789

22

نقدی/اعتباری

ماهشهر

پالت

34

PVC/S70/OFF1

PVC/S70/OFF1

17790

100

نقدی/اعتباری

ماهشهر

جامبو

35

EPVC

EPVC

17792

800

نقدی/اعتباری

ماهشهر

پالت

36

EPVC7244/OFF1

EPVC7244/OFF1

17793

650

نقدی/اعتباری

ماهشهر

پالت

37

EPVC7244/OFF1

EPVC7244/OFF1

17794

35

نقدی/اعتباری

ماهشهر

جامبو

38

EPVC7244/OFF2

EPVC7244/OFF2

17795

250

نقدی/اعتباری

ماهشهر

پالت

39

مهر

7000F

7000F

17804

2,002

نقدی/اعتباری

عسلویه

پالت

 

توضیحات مهم :

کلیه هزینه های فروش محصولات مجتمع ایلام به حساب بازرگانی پتروشیمی 13116815 واریز گردد.

 

ردیف9: مبلغ 9200000 ریال بابت هر پالت فلزی بعنوان ودیعه توسط مجتمع مربوطه دریافت و پس از عودت پالت ها مبلغ دریافتی به خریدار مسترد میگردد و هرگونه خسارت وارده به پالت ها توسط خریدار مشمول پرداخت خسارت و جریمه میگردد.

ردیف 9و10 : مختص لاستیک سازان است

ردیف 11 : مختص قطعه سازان و سایر است

ردیف 19 مبلغ 903 ریال هر کیلوگرم بابت هزینه حمل به مبلغ پایه اضافه میگردد

 

 

لازم بذکر است معاملات مچینگ محصولات مجتمع مهر و اروند صرفا جهت خریداران دارای پروانه بهره برداری مرتبط باز می باشد.هیچ گونه تعهدی در صدور حواله خریداران بدون پروانه مرتبط وجودندارد.

 

v     با توجه به شرایط عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، خریداران موظف به انتقال کالا از انبار مجتمع تولید کننده به آدرس کارخانه مندرج در سیستم بهین یاب (پروانه بهره برداری)می باشند و تخلف از این امر موجب پیگرد قانونی از طریق مراجع زیربط خواهد بود.

پیرو اعلام شرکت صنایع پترشیمی خلیج فارس از 24/2/1392 ، کلیه خریداران محصولات تولیدی شرکتهای زیرمجموعه  هلدینگ خلیج فارس ، ملزم به واریز وجوه مربوط به مالیات بر ارزش افزوده  به حساب شماره 4300000358 بانک ملت شعبه بورس کالا به نام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و هزینه حمل به حساب بازرگانی پتروشیمی 13116815 بادرج شناسه خریدار می باشند.

cخواهشمند است شرکت های خریدار از ارسال باکس پالتهای عودتی فلزی در ایام خارج از زمان اداری و در تعطیلات رسمی(پنج شنبه و جمعه ) خودداری رمایند.

 

طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر مبلغ فروش محصول در بورس کالا معادل شش درصد مالیات و عوارض به قیمت فروش تعلق می گیرد که می بایستی توسط خریدار پرداخت گردد ضمنا این شرکت هیچگونه تعهدی نسبت به صدور حواله فروش قبل از دریافت بهای کالا و مالیات فوق نخواهد داشت .

*      فروش اعتباری برای کالاهای تعیین شده صرفا مشمول تولید کنندگان دارای پروانه بهره برداری مرتبط   در قبال ارائه    ضمانتنامه بانکی معتبر و یا اعتبار اسناد داخلی که اقدام به خرید این کالاها  از طریق بورس   می نمایند می گردد .  ( ضمنا خریدار  موظف است   قبل ازانجام معامله نسبت به اخذ تاییدیه از شرکت بازرگانی پتروشیمی اقدام نمایند)

ارائه کد اقتصادی جدید و کارت ملی مدیر عامل شرکت برای اشخاص حقوقی و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی الزامی می باشد لذا شرکت بازرگانی پتروشیمی هیچ گونه مسئولیتی جهت صدور حواله فروش برای خریدارانی که مداراک فوق را  ارائه ننموده اند نخواهد داشت .

 

صدور حواله فروش برای خریدارانی که به دلیل خریدهای گذشته خود(یامرتبطین) از شرکت بازرگانی پتروشیمی دارای بدهی معوق می باشند مشروط به تعیین تکلیف و یا تسویه بدهی های قبلی ایشان خواهد بود .

          کلیه خریداران حقوقی موظفند طبق ماده 11 آیین نامه اختصاص  شناسه  ملی از تاریخ  1/8/1388   نسبت

به ارائه شناسه ملی خود به شرکت بازرگانی پتروشیمی اقدام نمایند.   درغیر اینصورت این شرکت  هیچگونه مسئولیتی درخصوص صدورحواله نخواهند داشت.

حواله های صادره ،  قطعی و غیر قابل ابطال  است لذا خریداران می بایستی به مشخصات فنی محصول و شرایط فروش توجه کافی داشته باشند .

 

کلیه محصولات فوق مخصوص مصرف در داخل کشور است ومجوز صادراتی ندارد.

 

جهت کلیه مجتمع ها چنانچه خریداران حداکثر پس از 20 روز ( تندگویان و خوزستان 15 روزپس از اولین اعلام بار ، جم 10 روز) از تاریخ حواله نسبت به تحویل و برداشت محصولات خریداری شده اقدام نکنند مشمول پرداخت هزینه انبارداری و جبران خسارات وارده ناشی از آن به صورت روز شمار و روزانه 3% (در مورد تند گویان  و خوستان 03/0 درصد از 16 تا 30 روزو1/0 درصد از 31 تا 60روز و 3/0 در صد بیشتر از 60 روزپس از اولین اعلام بار) مبلغ باقیمانده خواهند شد که در زمان تحویل توسط مجتمع تولید کننده محاسبه و از خریداران دریافت خواهد شد .

 

هزینه انبارداری وجریمه تاخیر برداشت محصول در مجتمع اروند پس از اولین اعلام بارراسا توسط مجتمع مربوطه به شرح ذیل دریافت خواهد شد   :

1-تا 7 روز معاف .

2- از 30-8  روز ،  روزانه 3/0 درصد ارزش کالا .

3- بیشتر از 30 روز ،  روزانه 4/0 درصد ارزش کالا .

4- پس از سپری شدن سه ماه بعد از اعلام بار توسط مجتمع و عدم برداشت کالا به وسیله خریدار بعد از کسر

                     هزینه های انبار داری ، حواله خرید باطل خواهد شد.

5- پس از 7 روز بعد از اعلام بار و عدم برداشت کالا توسط خریدار هر آسیب احتمالی به محموله ناشی از

                        آتش سوزی ویا سایر حوادث به عهده خریدار  بوده و از این بابت هیچگونه  مسئولیتی متوجه  فروشنده  

                        نخواهد بود .

 

 

شرکت بازرگانی پتروشیمی جهت صدور و تحویل حواله به خریدارانی که کد اشتراک آنها توسط سازمان حمایت ، وزارت صنایع و ... مسدود اعلام شده هیچگونه مسئولیتی ندارد .

 

مهلت اعتبار حواله های تحویل فوری از تاریخ صدور و جهت حواله های سلف از تاریخ تحویل (قید شده در حواله )سه ماهه  میباشد .

درصورتیکه درزمان تحویل کالا بدلیل شرایط بارگیری وتحویل  مقادیرتحویلی بیشتر یاکمتراز1375 کیلوگرم برای جامدات و 2500 کیلو گرم برای مایعات نسبت به مقادیر مندرح درحواله باشد  صورتحساب براساس مقادیرتحویلی تنظیم وبا خریدارتسویه حساب خواهد شد.

 

v     تحویل کالای ردیف1و2و3و5و4و6و7و8و9و10و11و21و22و23و28و29و30و33و34و36و37و38و39(فوری) و سایر ردیف ها به صورت سلف 15 روزه  می باشند

 

    برابراعلام وزارت صنایع ومعادن دارا  بودن پروانه بهره برداری فعال جهت خرید  محصولات پتروشیمی  از طریق بورس الزامی می باشد .

 

v     حداقل تقاضا برای ردیف9 (21) وردیف10و11 (10010)وردیف1و26و28و31و32و35و36و38 (22 تن)وردیف2و39(11 تن ) و سایرردیفها 10 تن وضرایب هرکالا معادل حداقل عرضه میباشد.

 

تاریخ انقضاء 4 دی ماه1392           

 

 

۱ دی ۱۳۹۲ ۱۴:۳۱
مدیریت بازرگانی داخلی |