شرکت بازرگانی پتروشیمی|نمایش جزییات خبر

تعمیرات پتروشیمی برزویه

 

بسمه تعالی

 

              اطلاعیه                                                     تاریخ:92/06/12

 

بدینوسیله به اطلاع کلیه خریداران محترم محصولات تولیدی مجتمع پتروشیمی برزویه می رساند که طبق اعلام مجتمع مذکور کلیه واحدهای آن مجتمع از تاریخ 92/7/20 به مدت 21 روزجهت انجام تعمیرات اساسی ازسرویس خارج می باشند  . بدیهی است در صورت تغییر در برنامه فوق مراتب متعاقباً به اطلاع خریداران محترم خواهد رسید.

                

                                                  

         سرپرست مدیریت  بازرگانی دالی

        

 

     تاریخ انقضاء: 92/08/30

 

۲۱ مهر ۱۳۹۲ ۱۲:۰۳