شرکت بازرگانی پتروشیمی|نمایش جزییات خبر

اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 10اردیبهشت سال 1392

                                                                                                                                        (       بنام خدا )

اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 10اردیبهشت سال 1392

اطلاعیه

به اطلاع کلیه مشتریان محترم میرساند شرکت بازرگانی پتروشیمی به نمایندگی از طرف شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و سایر مجتمع ها محصولات پتروشیمی را طبق جدول ذیل درتاریخ 10اردیبهشت ماه سال 1392در تالار بورس کالای ایران عرضه خواهدکرد . لذا به  خریداران  محترم  توصیه   می شود از طریق کارگزاران واجد شرایط بورس نسبت به خرید محصولات مورد نیاز خود اقدام نمایند .

 

ردیف

مجتمع تولید کننده

نام محصول

گرید

شناسه سفارش

مقدار عرضه (تن)

نحوه تسویه

محل تحویل

نوع بسته بندی

 

1

جم

HD52518

HD52518

15968

5,000

نقدی

عسلویه

پالت

2

CRP100

CRP100

15967

2,000

نقدی

عسلویه

پالت

3

BL3

BL3

15969

2,000

نقدی

عسلویه

پالت

4

بندرامام

 

پلی اتیلن تزریقی

HI0500

15927

3,000

نقدی

ماهشهر

پالت

5

پلی اتیلن تزریقی

HI0500

15928

1,000

نقدی

شاداباد

پالت

6

HB0035

HB0035

15929

3,000

نقدی

ماهشهر

پالت

7

شادابادHB0035

شادابادHB0035

15930

1,000

نقدی

شاداباد

پالت

8

PVC

pvc-S6058

15931

2,000

نقدی/اعتباری

ماهشهر

پالت

9

PVC

PVCS6558

15932

1,000

نقدی

ماهشهر

پالت

10

LH0075

پالتLH0075

15934

1,500

نقدی

ماهشهر

پالت

11

LH0200

پالتLH0200

15933

1,500

نقدی

ماهشهر

پالت

12

SBR1712

SBR1712

15936

200

نقدی

ماهشهر

پالت فلزی

13

SBR1502

SBR1502

15935

150

نقدی

ماهشهر

پالت فلزی

14

HB0035OFF1

HB0035OFF1

15937

200

نقدی

ماهشهر

جامبو

15

 

PVC

PVC-S6058OFF1

15938

70

نقدی

ماهشهر

پالت

16

020-OFF1

020-OFF1

15939

85

نقدی

ماهشهر

جامبو

17

0075-OFF1

0075-OFF1

15940

85

نقدی

ماهشهر

جامبو

18

SBR1712-OFF1

SBR1712-OFF1

15941

70

نقدی

ماهشهر

پالت

19

تندگویان

 

BG821

BG821

15971

2,700

نقدی/اعتباری

ماهشهر

جامبو

20

BG781

BG781

15970

1,500

نقدی

ماهشهر

جامبو

21

BG825

BG825

15972

2,700

نقدی

ماهشهر

جامبو

22

TG641

TG641

15975

1,000

نقدی/اعتباری

ماهشهر

جامبو

23

TG641

TG641

15974

2,500

نقدی

ماهشهر

جامبو

24

TG645

TG645

15973

1,000

نقدی

ماهشهر

جامبو

25

TGSB

TGSB

15976

1,000

نقدی

ماهشهر

جامبو

26

AM-ON

AM-ON

15977

1,000

نقدی

ماهشهر

جامبو

27

AM1

AM1

15978

500

نقدی

ماهشهر

جامبو

28

اروند

PVC

S6532

15963

4,000

نقدی

ماهشهر

جامبو

29

PVC

S6532

15960

4,000

نقدی

ماهشهر

پالت

30

PVC

E7244

15966

500

نقدی

ماهشهر

پالت

31

PVC

E7244OFF1

15965

900

نقدی

ماهشهر

پالت

32

خوزستان

PGPC1218

PGPC1218

15979

100

نقدی

ماهشهر

کیسه

33

PGPC0712

PGPC0712

15980

100

نقدی

ماهشهر

کیسه

34

مهر

7000F

7000F

15981

1,012

نقدی

ماهشهر

پالت

 

توضیحات مهم :

 

ردیف 12و13: مبلغ 1500000 ریال بابت هر پالت فلزی بعنوان ودیعه توسط مجتمع مربوطه دریافت و پس از عودت پالت ها مبلغ دریافتی به خریدار مسترد میگردد و هرگونه خسارت وارده به پالت ها توسط خریدار مشمول پرداخت خسارت و جریمه میگردد.

 

درردیف 5و 7: مبلغ 745ریال بابت هزینه انتقال در هر کیلو گرم به قیمت پایه اضافه میگردد

 

 

v     با توجه به شرایط عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، خریداران موظف به انتقال کالا از انبار مجتمع تولید کننده به آدرس کارخانه مندرج در سیستم بهین یاب (پروانه بهره برداری)می باشند و تخلف از این امر موجب پیگرد قانونی از طریق مراجع زیربط خواهد بود.

 

طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر مبلغ فروش محصول در بورس کالا معادل شش درصد مالیات و عوارض به قیمت فروش تعلق می گیرد که می بایستی توسط خریدار پرداخت گردد ضمنا این شرکت هیچگونه تعهدی نسبت به صدور حواله فروش قبل از دریافت بهای کالا و مالیات فوق نخواهد داشت .

*      فروش اعتباری برای کالاهای تعیین شده صرفا مشمول تولید کنندگان دارای پروانه بهره برداری مرتبط   در قبال ارائه    ضمانتنامه بانکی معتبر و یا اعتبار اسناد داخلی که اقدام به خرید این کالاها  از طریق بورس   می نمایند می گردد .                                ( ضمنا خریدار  موظف است   قبل ازانجام معامله نسبت به اخذ تاییدیه از شرکت بازرگانی پتروشیمی اقدام نمایند)

ارائه کد اقتصادی جدید و کارت ملی مدیر عامل شرکت برای اشخاص حقوقی و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی الزامی می باشد لذا شرکت بازرگانی پتروشیمی هیچ گونه مسئولیتی جهت صدور حواله فروش برای خریدارانی که مداراک فوق را  ارائه ننموده اند نخواهد داشت .

 

صدور حواله فروش برای خریدارانی که به دلیل خریدهای گذشته خود(یامرتبطین) از شرکت بازرگانی پتروشیمی دارای بدهی معوق می باشند مشروط به تعیین تکلیف و یا تسویه بدهی های قبلی ایشان خواهد بود .

          کلیه خریداران حقوقی موظفند طبق ماده 11 آیین نامه اختصاص  شناسه  ملی از تاریخ  1/8/1388   نسبت

به ارائه شناسه ملی خود به شرکت بازرگانی پتروشیمی اقدام نمایند.   درغیر اینصورت این شرکت  هیچگونه مسئولیتی درخصوص صدورحواله نخواهند داشت.

حواله های صادره ،  قطعی و غیر قابل ابطال  است لذا خریداران می بایستی به مشخصات فنی محصول و شرایط فروش توجه کافی داشته باشند .

 

کلیه محصولات فوق مخصوص مصرف در داخل کشور است ومجوز صادراتی ندارد.

 

جهت کلیه مجتمع ها چنانچه خریداران حداکثر پس از 20 روز ( تندگویان و خوزستان 15 روزپس از اولین اعلام بار ، جم 10 روز) از تاریخ حواله نسبت به تحویل و برداشت محصولات خریداری شده اقدام نکنند مشمول پرداخت هزینه انبارداری و جبران خسارات وارده ناشی از آن به صورت روز شمار و روزانه 3% (در مورد تند گویان  و خوستان 03/0 درصد از 16 تا 30 روزو1/0 درصد از 31 تا 60روز و 3/0 در صد بیشتر از 60 روزپس از اولین اعلام بار) مبلغ باقیمانده خواهند شد که در زمان تحویل توسط مجتمع تولید کننده محاسبه و از خریداران دریافت خواهد شد .

 

چنانچه خریداران محصول مجتمع غدیر جهت تحویل محصول پس از اولین اعلام بار اقدام ننمایند تا 15 روز بعد از تاریخ صدور حواله روزانه نیم درصد هزینه انبارداری از مشتریان اخذ خواهد شد.

شرکت بازرگانی پتروشیمی جهت صدور و تحویل حواله به خریدارانی که کد اشتراک آنها توسط سازمان حمایت ، وزارت صنایع و ... مسدود اعلام شده هیچگونه مسئولیتی ندارد .

 

مهلت اعتبار حواله های تحویل فوری از تاریخ صدور و جهت حواله های سلف از تاریخ تحویل (قید شده در حواله )سه ماهه  میباشد .

درصورتیکه درزمان تحویل کالا بدلیل شرایط بارگیری وتحویل  مقادیرتحویلی بیشتر یاکمتراز1375 کیلوگرم برای جامدات و 2500 کیلو گرم برای مایعات نسبت به مقادیر مندرح درحواله باشد  صورتحساب براساس مقادیرتحویلی تنظیم وبا خریدارتسویه حساب خواهد شد.

 

v     تحویل کالای ردیف1و2و5و7و27و14و15و16و17و18و31و34بصورت فوری و ردیف 3 سلف 21 روزه و سایر ردیف ها به صورت سلف 15 روزه  می باشند

 

    برابراعلام وزارت صنایع ومعادن دارا  بودن پروانه بهره برداری فعال جهت خرید  محصولات پتروشیمی  از طریق بورس الزامی می باشد .

 

v     حداقل تقاضا برای ردیف 12و13 (21) وردیف1و2و3و34(11)وردیف29و30و31 (22 تن)وسایرردیفها 10 تن وضرایب هرکالا معادل حداقل عرضه میباشد.

 

تاریخ انقضاء 11 اردیبهشت ماه1392           

 

 

۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ ۱۶:۳۹
مدیریت بازرگانی داخلی |
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید