شرکت بازرگانی پتروشیمی|نمایش جزییات خبر

اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 3اردیبهشت سال 1392

                                                                                         

                                                                                                                                        (       بنام خدا )

اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 3اردیبهشت سال 1392

اطلاعیه

به اطلاع کلیه مشتریان محترم میرساند شرکت بازرگانی پتروشیمی به نمایندگی از طرف شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و سایر مجتمع ها محصولات پتروشیمی را طبق جدول ذیل درتاریخ 3اردیبهشت ماه سال 1392در تالار بورس کالای ایران عرضه خواهدکرد . لذا به  خریداران  محترم  توصیه   می شود از طریق کارگزاران واجد شرایط بورس نسبت به خرید محصولات مورد نیاز خود اقدام نمایند .

 

دیف

مجتمع تولید کننده

نام محصول

گرید

شناسه سفارش

مقدار عرضه (تن)

نحوه تسویه

محل تحویل

نوع بسته بندی

1

جم

پلی اتیلن سنگین تزریقی

HD52518

15900

3,000

نقدی

عسلویه

پالت

2

پلی اتیلن پایپ

CRP100

15901

2,000

نقدی

عسلویه

پالت

3

پلی اتیلن سنگین تزریقی

HD52511

15902

242

نقدی

عسلویه

پالت

4

بندرامام

 

پلی اتیلن

HI0500

15892

2,000

نقدی

ماهشهر

پالت

5

پلی اتیلن

HI0500

15922

1,000

نقدی

شاداباد

پالت

6

پلی اتیلن

HB0035

15893

3,000

نقدی

ماهشهر

پالت

7

PVC

pvc-S6058

15899

1,500

نقدی

ماهشهر

پالت

8

PVC

PVCS6558

15898

1,000

نقدی

ماهشهر

پالت

9

پلی اتیلن

LH0075

15894

1,000

نقدی

ماهشهر

پالت

10

پلی اتیلن

LH0200

15895

1,000

نقدی

ماهشهر

پالت

11

SBR

SBR1712

15897

150

نقدی

ماهشهر

پالت فلزی

12

SBR

SBR1502

15896

150

نقدی

ماهشهر

پالت فلزی

13

 

PET

BG821

15904

2,500

نقدی

ماهشهر

جامبو

14

PET

BG781

15903

1,500

نقدی

ماهشهر

جامبو

15

تندگویان

 

PET

BG825

15905

2,800

نقدی

ماهشهر

جامبو

16

PET

TG641

15908

1,000

نقدی/اعتباری

ماهشهر

جامبو

17

PET

TG641

15909

2,000

نقدی

ماهشهر

جامبو

18

PET

TG645

15906

700

نقدی

ماهشهر

جامبو

19

PET

TG645

15907

700

نقدی/اعتباری

ماهشهر

جامبو

20

PET

TGSB

15910

1,200

نقدی

ماهشهر

جامبو

21

PET

TGSB

15911

800

نقدی/اعتباری

ماهشهر

جامبو

22

PET

AM-ON

15912

1,000

نقدی

ماهشهر

جامبو

23

PET

AM-ON

15913

300

نقدی/اعتباری

ماهشهر

جامبو

24

PET

BG841

15914

360

نقدی

ماهشهر

جامبو

25

PET

BG785

15915

300

نقدی

ماهشهر

جامبو

26

PET

AM1

15919

1,000

نقدی/اعتباری

ماهشهر

جامبو

27

PET

BG821OFF1

15916

1,000

نقدی/اعتباری

ماهشهر

جامبو

28

PET

TG641-OFF1

15917

200

نقدی

ماهشهر

جامبو

29

PET

TG645-OFF2

15918

100

نقدی

ماهشهر

جامبو

30

اروند

PVC

S6532

15887

4,000

نقدی

ماهشهر

پالت

31

PVC

S6532

15888

4,000

نقدی

ماهشهر

جامبو

32

PVC

S6532OFF1

15889

1,000

نقدی

ماهشهر

پالت

33

PVC

E7244

15891

500

نقدی

ماهشهر

پالت

34

PVC

E7244OFF1

15890

1,000

نقدی

ماهشهر

پالت

35

خوزستان

پلی کربنات

PGPC1218

15921

100

نقدی

ماهشهر

کیسه

36

مهر

پلی اتیلن

7000F

15920

1,012

نقدی

ماهشهر

پالت

 

توضیحات مهم :

 

ردیف 11و12: مبلغ 1500000 ریال بابت هر پالت فلزی بعنوان ودیعه توسط مجتمع مربوطه دریافت و پس از عودت پالت ها مبلغ دریافتی به خریدار مسترد میگردد و هرگونه خسارت وارده به پالت ها توسط خریدار مشمول پرداخت خسارت و جریمه میگردد.

 

درردیف 5: مبلغ 745ریال بابت هزینه انتقال در هر کیلو گرم به قیمت پایه اضافه میگردد

 

 

v     با توجه به شرایط عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، خریداران موظف به انتقال کالا از انبار مجتمع تولید کننده به آدرس کارخانه مندرج در سیستم بهین یاب (پروانه بهره برداری)می باشند و تخلف از این امر موجب پیگرد قانونی از طریق مراجع زیربط خواهد بود.

 

طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر مبلغ فروش محصول در بورس کالا معادل شش درصد مالیات و عوارض به قیمت فروش تعلق می گیرد که می بایستی توسط خریدار پرداخت گردد ضمنا این شرکت هیچگونه تعهدی نسبت به صدور حواله فروش قبل از دریافت بهای کالا و مالیات فوق نخواهد داشت .

*      فروش اعتباری برای کالاهای تعیین شده صرفا مشمول تولید کنندگان دارای پروانه بهره برداری مرتبط   در قبال ارائه    ضمانتنامه بانکی معتبر و یا اعتبار اسناد داخلی که اقدام به خرید این کالاها  از طریق بورس   می نمایند می گردد .                                ( ضمنا خریدار  موظف است   قبل ازانجام معامله نسبت به اخذ تاییدیه از شرکت بازرگانی پتروشیمی اقدام نمایند)

ارائه کد اقتصادی جدید و کارت ملی مدیر عامل شرکت برای اشخاص حقوقی و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی الزامی می باشد لذا شرکت بازرگانی پتروشیمی هیچ گونه مسئولیتی جهت صدور حواله فروش برای خریدارانی که مداراک فوق را  ارائه ننموده اند نخواهد داشت .

 

صدور حواله فروش برای خریدارانی که به دلیل خریدهای گذشته خود(یامرتبطین) از شرکت بازرگانی پتروشیمی دارای بدهی معوق می باشند مشروط به تعیین تکلیف و یا تسویه بدهی های قبلی ایشان خواهد بود .

          کلیه خریداران حقوقی موظفند طبق ماده 11 آیین نامه اختصاص  شناسه  ملی از تاریخ  1/8/1388   نسبت

به ارائه شناسه ملی خود به شرکت بازرگانی پتروشیمی اقدام نمایند.   درغیر اینصورت این شرکت  هیچگونه مسئولیتی درخصوص صدورحواله نخواهند داشت.

حواله های صادره ،  قطعی و غیر قابل ابطال  است لذا خریداران می بایستی به مشخصات فنی محصول و شرایط فروش توجه کافی داشته باشند .

 

کلیه محصولات فوق مخصوص مصرف در داخل کشور است ومجوز صادراتی ندارد.

 

جهت کلیه مجتمع ها چنانچه خریداران حداکثر پس از 20 روز ( تندگویان و خوزستان 15 روزپس از اولین اعلام بار ، جم 10 روز) از تاریخ حواله نسبت به تحویل و برداشت محصولات خریداری شده اقدام نکنند مشمول پرداخت هزینه انبارداری و جبران خسارات وارده ناشی از آن به صورت روز شمار و روزانه 3% (در مورد تند گویان  و خوستان 03/0 درصد از 16 تا 30 روزو1/0 درصد از 31 تا 60روز و 3/0 در صد بیشتر از 60 روزپس از اولین اعلام بار) مبلغ باقیمانده خواهند شد که در زمان تحویل توسط مجتمع تولید کننده محاسبه و از خریداران دریافت خواهد شد .

 

چنانچه خریداران محصول مجتمع غدیر جهت تحویل محصول پس از اولین اعلام بار اقدام ننمایند تا 15 روز بعد از تاریخ صدور حواله روزانه نیم درصد هزینه انبارداری از مشتریان اخذ خواهد شد.

 

شرکت بازرگانی پتروشیمی جهت صدور و تحویل حواله به خریدارانی که کد اشتراک آنها توسط سازمان حمایت ، وزارت صنایع و ... مسدود اعلام شده هیچگونه مسئولیتی ندارد .

 

مهلت اعتبار حواله های تحویل فوری از تاریخ صدور و جهت حواله های سلف از تاریخ تحویل (قید شده در حواله )سه ماهه  میباشد .

درصورتیکه درزمان تحویل کالا بدلیل شرایط بارگیری وتحویل  مقادیرتحویلی بیشتر یاکمتراز1375 کیلوگرم برای جامدات و 2500 کیلو گرم برای مایعات نسبت به مقادیر مندرح درحواله باشد  صورتحساب براساس مقادیرتحویلی تنظیم وبا خریدارتسویه حساب خواهد شد.

 

v     تحویل کالای ردیف1و2و3و26و27و28و29و32و34و36بصورت فوری و سایر ردیف ها به صورت سلف 15 روزه  می باشند

 

    برابراعلام وزارت صنایع ومعادن دارا  بودن پروانه بهره برداری فعال جهت خرید  محصولات پتروشیمی  از طریق بورس الزامی می باشد .

 

v     حداقل تقاضا برای ردیف 11و12 (21) وردیف1و2و3و36(11)وردیف30و32و33و34 (22 تن)وسایرردیفها 10 تن وضرایب هرکالا معادل حداقل عرضه میباشد.

 

v      

تاریخ انقضاء 4 اردیبهشت ماه1392           

 

 

 

                                           

۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ ۱۷:۱۲
مدیریت بازرگانی داخلی |
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید