شرکت بازرگانی پتروشیمی|نمایش جزییات خبر

اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 20 فروردین ماه سال 1392

 

به اطلاع کلیه مشتریان محترم میرساند شرکت بازرگانی پتروشیمی به نمایندگی از طرف شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و سایر مجتمع ها محصولات پتروشیمی را طبق جدول ذیل درتاریخ 20 فروردین ماه سال 1392در تالار بورس کالای ایران عرضه خواهدکرد . لذا به  خریداران  محترم  توصیه   می شود از طریق کارگزاران واجد شرایط بورس نسبت به خرید محصولات مورد نیاز خود اقدام نمایند .

 

ردیف

مجتمع تولید کننده

نام محصول

گرید

شناسه سفارش

مقدار عرضه (تن)

نحوه تسویه

محل تحویل

نوع بسته بندی

1

جم

پلی اتیلن سنگین تزریقی

HD52518

15767

5,000

نقدی

عسلویه

پالت

2

پلی اتیلن بادی

BL3

15768

5,000

نقدی

عسلویه

پالت

3

پلی اتیلن پایپ

CRP100NPE100

15766

2,000

نقدی

عسلویه

پالت

4

پلی اتیلن سنگین تزریقی

HD52511

15769

240

نقدی

عسلویه

پالت

5

پلی اتیلن سنگین تزریقی

HD60505UV

15770

390

نقدی

عسلویه

پالت

6

بندرامام

 

پلی اتیلن

HI0500

15751

3,000

نقدی

ماهشهر

پالت

7

پلی اتیلن

HB0035

15752

3,000

نقدی

ماهشهر

پالت

8

PVC

pvc-S6058

15753

2,500

نقدی

ماهشهر

پالت

9

پلی اتیلن فیلم

LH0075

15755

700

نقدی

ماهشهر

پالت

10

پلی اتیلن فیلم

LH0200

15754

700

نقدی

ماهشهر

پالت

11

SBR

SBR1712

15756

200

نقدی

ماهشهر

پالت فلزی

12

SBR

SBR1502

15757

200

نقدی

ماهشهر

پالت

13

تندگویان

PET

BG821

15758

2,500

نقدی

ماهشهر

جامبو

14

PET

BG781

15759

1,500

نقدی

ماهشهر

جامبو

15

 

PET

BG841

15760

220

نقدی

ماهشهر

جامبو

16

PET

TG641

15761

2,500

نقدی

ماهشهر

جامبو

17

PET

TGSB

15762

1,000

نقدی

ماهشهر

جامبو

18

PET

BG825

15764

440

نقدی

شاداباد

جامبو

19

PET

TG-SB

15765

120

نقدی

شاداباد

جامبو

20

PET

AM-ON

15763

500

نقدی

ماهشهر

جامبو

21

PET

AM1

15771

500

نقدی

ماهشهر

جامبو

22

PET

BG821OFF1

15772

500

نقدی

ماهشهر

جامبو

23

PET

TG641OFF1

15773

200

نقدی

ماهشهر

جامبو

24

PET

BG825OFF3

15774

200

نقدی

ماهشهر

جامبو

25

اروند

PVC

S6532

15747

4,000

نقدی

ماهشهر

جامبو

26

PVC

S6532

15746

4,000

نقدی

ماهشهر

پالت

27

PVC

S6532OFF1

15750

1000

نقدی

ماهشهر

پالت

28

PVC

E7244

15748

500

نقدی

ماهشهر

پالت

29

PVC

E7244OFF1

15749

1,000

نقدی

ماهشهر

پالت

30

PVC

E7244OFF2

15781

100

نقدی

ماهشهر

جامبو

31

خوزستان

پلی کربنات

PGPC1218

15776

100

نقدی

ماهشهر

کیسه

32

مهر

پلی اتیلن سنگین فیلم

7000F

15775

1,500

نقدی

عسلویه

پالت

 

توضیحات مهم :

 

SBR1712 ردیف 11: مبلغ 1500000 ریال بابت هر پالت فلزی بعنوان ودیعه توسط مجتمع مربوطه دریافت و پس از عودت پالت ها مبلغ دریافتی به خریدار مسترد میگردد و هرگونه خسارت وارده به پالت ها توسط خریدار مشمول پرداخت خسارت و جریمه میگردد.

 

درردیف 18و19: مبلغ 733ریال بابت هزینه انتقال در هر کیلو گرم به قیمت پایه اضافه میگردد

 

 

v     با توجه به شرایط عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، خریداران موظف به انتقال کالا از انبار مجتمع تولید کننده به آدرس کارخانه مندرج در سیستم بهین یاب (پروانه بهره برداری)می باشند و تخلف از این امر موجب پیگرد قانونی از طریق مراجع زیربط خواهد بود.

 

طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر مبلغ فروش محصول در بورس کالا معادل شش درصد مالیات و عوارض به قیمت فروش تعلق می گیرد که می بایستی توسط خریدار پرداخت گردد ضمنا این شرکت هیچگونه تعهدی نسبت به صدور حواله فروش قبل از دریافت بهای کالا و مالیات فوق نخواهد داشت .

*      فروش اعتباری برای کالاهای تعیین شده صرفا مشمول تولید کنندگان دارای پروانه بهره برداری مرتبط   در قبال ارائه    ضمانتنامه بانکی معتبر و یا اعتبار اسناد داخلی که اقدام به خرید این کالاها  از طریق بورس   می نمایند می گردد . ( ضمنا خریدار  موظف است   قبل ازانجام معامله نسبت به اخذ تاییدیه از شرکت بازرگانی پتروشیمی اقدام نمایند)

ارائه کد اقتصادی جدید و کارت ملی مدیر عامل شرکت برای اشخاص حقوقی و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی الزامی می باشد لذا شرکت بازرگانی پتروشیمی هیچ گونه مسئولیتی جهت صدور حواله فروش برای خریدارانی که مداراک فوق را  ارائه ننموده اند نخواهد داشت .

 

صدور حواله فروش برای خریدارانی که به دلیل خریدهای گذشته خود(یامرتبطین) از شرکت بازرگانی پتروشیمی دارای بدهی معوق می باشند مشروط به تعیین تکلیف و یا تسویه بدهی های قبلی ایشان خواهد بود .

          کلیه خریداران حقوقی موظفند طبق ماده 11 آیین نامه اختصاص  شناسه  ملی از تاریخ  1/8/1388   نسبت

به ارائه شناسه ملی خود به شرکت بازرگانی پتروشیمی اقدام نمایند.   درغیر اینصورت این شرکت  هیچگونه مسئولیتی درخصوص صدورحواله نخواهند داشت.

حواله های صادره ،  قطعی و غیر قابل ابطال  است لذا خریداران می بایستی به مشخصات فنی محصول و شرایط فروش توجه کافی داشته باشند .

 

کلیه محصولات فوق مخصوص مصرف در داخل کشور است ومجوز صادراتی ندارد.

 

جهت کلیه مجتمع ها چنانچه خریداران حداکثر پس از 20 روز ( تندگویان 15 روزپس از اولین اعلام بار ، جم 10 روز) از تاریخ حواله نسبت به تحویل و برداشت محصولات خریداری شده اقدام نکنند مشمول پرداخت هزینه انبارداری و جبران خسارات وارده ناشی از آن به صورت روز شمار و روزانه 3% (در مورد تند گویان 03/0 درصد از 16 تا 30 روزو1/0 درصد از 31 تا 60روز و 3/0 در صد بیشتر از 60 روزپس از اولین اعلام بار) مبلغ باقیمانده خواهند شد که در زمان تحویل توسط مجتمع تولید کننده محاسبه و از خریداران دریافت خواهد شد .

 

چنانچه خریداران محصولات مجتمع خوزستان جهت تحویل محصول تا 7 روز پس از اولین اعلام بار اقدام ننمایند تا 30 روز به میزان4دهم درصد و پس از 30 روز 8دهم درصد ارزش کالای مانده روزانه در زمان تحویل توسط مجتمع خوزستان محاسبه و از خریداران دریافت می گردد. چنانچه خریداران محصول مجتمع غدیر جهت تحویل محصول پس از اولین اعلام بار اقدام ننمایند تا 15 روز بعد از تاریخ صدور حواله روزانه نیم درصد هزینه انبارداری از مشتریان اخذ خواهد شد.

 

شرکت بازرگانی پتروشیمی جهت صدور و تحویل حواله به خریدارانی که کد اشتراک آنها توسط سازمان حمایت ، وزارت صنایع و ... مسدود اعلام شده هیچگونه مسئولیتی ندارد .

 

مهلت اعتبار حواله های تحویل فوری از تاریخ صدور و جهت حواله های سلف از تاریخ تحویل (قید شده در حواله )سه ماهه  میباشد .

درصورتیکه درزمان تحویل کالا بدلیل شرایط بارگیری وتحویل  مقادیرتحویلی بیشتر یاکمتراز1375 کیلوگرم برای جامدات و 2500 کیلو گرم برای مایعات نسبت به مقادیر مندرح درحواله باشد  صورتحساب براساس مقادیرتحویلی تنظیم وبا خریدارتسویه حساب خواهد شد.

 

v                 تحویل کالای ردیف1و3و4و5وو19و27و18و29و30و32بصورت فوری و سایر ردیف ها به صورت سلف 15 روزه  می باشند

 

    برابراعلام وزارت صنایع ومعادن دارا  بودن پروانه بهره برداری فعال جهت خرید  محصولات پتروشیمی  از طریق بورس الزامی می باشد .

 

حداقل تقاضا برای ردیف 11 (21) وردیف12(10010) وردیف1و2و3و4و5و32(11)وردیف26و27و28و29 (22 تن)وسایرردیفها 10 تن وضرایب هرکالا معادل حداقل عرضه میباشد.

 

تاریخ انقضاء 21 فروردین ماه1392           

 

 

 

۱۹ فروردین ۱۳۹۲ ۱۶:۵۰
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید