شرکت بازرگانی پتروشیمی|نمایش جزییات خبر

پلی استایرن انبساطی وارداتی عرضه مورخ 1401/08/24

پلی استایرن انبساطی وارداتی عرضه مورخ 1401/08/24


گرید EP100S عرضه شده تقرییا معادل گرید HS321 پتروشیمی تبریز


گرید EP300Mتقریبا معادل HS221 پتروشیمی تبریز


گرید EP300MS از لحاظ مشخصات فنی مابین گریدهای HS221 و HS321 پتروشیمی تبریز


گرید EP300S تقریبا معادل HS321 پتروشیمی تبریز میباشد.


در ضمن کلیه های گریدهای ارائه شده با نام EP300 ضد آتش (FR) میباشند.

 

 

رسانه جدید  EP-100

 

رسانه جدیدEP-300

۲۴ آبان ۱۴۰۱ ۱۱:۲۲