اخبار

شرکت بازرگانی پتروشیمی26 سال تجربه جهانی و صاردات 110 میلیون تن به ارزش 63 میلیارد دارد

شرکت بازرگانی پتروشیمی26 سال تجربه جهانی و صاردات 110 میلیون تن به ارزش 63 میلیارد دارد
شرکت بازرگانی پتروشیمی26 سال تجربه جهانی و صاردات 110 میلیون تن به ارزش 63 میلیارد دارد
 شرکت بازرگانی پتروشیمی یا 26 سال تجره جهانی و صادرات 110 میلیون تن به ارزش 63 میلیارد دلار 
۸ دی ۱۳۹۵ ۰۹:۰۰