شرایط فروش محصولات از طریق بورس

طبق مصوبه هیئت محترم وزیران کلیه محصولات تولیدی مجتمع های پتروشیمی که قبلا توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی فروخته می شده به غیر از تعداد معدودی از محصولات که در شورای بورس پذیرش و فهرست آنها در روش فروش درج شده است از اول سال جاری 1388 عرضه در بورس کالای ایران انجام می گردد .