شرکت بازرگانی پتروشیمی|خدمات تخصصی|خدمات بازرگانی خارجی

خدمات بازرگانی خارجی

 

§       اجاره کشتیهای فله مایع٬ گاز و جامد بر جهت حمل کلیه محصولات در چارچوب قراردادهای موردی (Spot)٬ پیوسته (CVC) و اجاره مدت دار(Time Charter)

§       ارائه کلیه خدمات باربری کالا در حمل و نقل دریایی توسط شناورهای کانتینری.

§       ارائه کلیه خدمات باربری کالا در حمل و نقل زمینی و ریلی.

§       انجام کلیه خدمات انبارداری و مخزن داری در داخل و خارج کشور.

§       ارائه خدمات باربری محصولات پتروشیمی و کلیه کالاهای غیر پتروشیمیایی به طرق حمل های ترکیبی وارسال به سرتاسردنیا.

§       پیاده سازی کلیه تشریفات گمرکی و ترخیص کالاها. 

§       ارائه خدمات کارشناسی و حقوقی درزمان بروز خسارات دریایی اعم از دموراژ و زیان همگانی (General Average)

 

 

 

 

Tel: (0098 21) 82852410