آروماتیک ها

نام لاتین

نام فارسی

Benzene

بنزن

Ortho-xylene

ارتو زایلین

Para-xylene

پارا زایلین

Mix -xylene

میکس زایلین

Toluene

تولوئن

Styrene Monomer

استایرن منومر

 

 

 

Tel: (0098 21) 82852530

تماس با واحد آروماتیک