شرکت بازرگانی پتروشیمی با سابقه 100 میلیون تن صادرات محصولات پتروشیمی به ارزش بالغ بر 60 میلیارد دلار ، آماده ی همکاری با بازرگانان محترم جهت ارائه محصولات مورد نیاز آنها به مقاصد مختلف بین المللی است . بدیهی است تیم مجرب بازرگانی خارجی شرکت در بخش خدمات پشتیبانی و عملیات بازرگانی نظیر کشتیرانی آماده هر گونه همکاری بمنظور تسهیل عملیات خواهد بود .