شرکت بازرگانی پتروشیمی آلمان

 

شرکت PCC آلمان در سال 1991 با هدف تامین تجهیزات ، قطعات، مواد شیمیایی و کاتالیست های مورد نیاز صنایع نفت/گاز و پتروشیمی تاسیس شده است و از شروع سال 2017 ورود به حوزه تجارت محصولات پتروشیمی را در دستور کار خود قرار داده است.


درخواست از شرکت بازرگانی پتروشیمی آلمان