شرکت بازرگانی پتروشیمی شانگهای بین الملل

  
شروع فعالیت این شرکت در کشور چین به سال 1998 برمی گردد .هم اکنون شرکت ها و دفاتر PCC در شانگهای و پکن مسئولیت صادرات محصولات پتروشیمی و غیر پتروشیمی در مناطق چین و جنوب شرقی آسیا و واردات مواد شیمیایی مورد نیاز صنایع پائین دست پتروشیمی را عهده دار می باشد.


 

تماس با دفتر بازرگانی شانگهای