شرکت بازرگانی پتروشیمی شانگهای بین الملل

رسانه جدید
 شروع فعالیت این شرکت در کشور چین به سال 1998 برمی گردد .هم اکنون شرکت ها و دفاتر pcc در شانگهای و پکن مسئولیت واردات و صادرات محصولات پتروشیمی در مناطق چین و جنوب شرقی آسیا را بر عهده دارند. 

تماس با دفتر بازرگانی شانگهای