دفتر هند

 

دفتر PCC در هند که زیرشاخه PCC-FZE محسوب می شود در سال 1998 تاسیس و مسئولیت تجارت در عرصه محصولات پتروشیمی اعم از مواد شیمیایی، آروماتیک و پلیمری در بازار پررونق هند را برعهده دارد.

تماس با دفتر هند