شرکت بازرگانی پتروشیمی FZE

رسانه جدید

این شرکت در سال 1998 با هدف بازاریابی و فروش انواع محصولات شیمیایی و پتروشیمی در حوزه جنوبی خلیج فارس ، خاورمیانه و آفریقا تاسیس شده است.

تماس با دفتر PCCFZE