شرکت بازرگانی پتروشیمی FZE

این شرکت در سال 2016 با هدف بازاریابی و فروش انواع محصولات شیمیایی و پتروشیمی در حوزه جنوبی خلیج فارس ، خاورمیانه و آفریقا تاسیس شده است.

تماس با دفتر PCCFZE