اخبار

عرضه محصولات پلیمری در بورس کالا 11 آبان

 
بنام خدا
عرضه محصولات پلیمری در تاریخ  11 آبان  سال 1389
اطلاعیه
به اطلاع کلیه مشتریان  محترم می رسا ند محصولات پتروشیمی طبق  جدول ذیل در تا ریخ 11 آبان 1389در تالار بورس
 کالای ایران عرضه خواهد شد . لذا به خریداران توصیه می شود از طریق کارگزاران واجدشرایط بورس نسبت به خرید
محصولات مورد نیاز خود اقدام نمایند .
 
 
ردیف
مجتمع تولید کننده
نام محصول
گرید
شناسهسفارش
مقدار عرضه (تن)
قیمت پیشنهادی (کیلوگرم /ریال)
نحوه تسویه
محل تحویل
نوع بسته بندی
1
جم
پلی اتیلن بادی
BL3
8344
1650
11804
نقدی
عسلویه
پالت
2
بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم
LH0075
 
8340
1500
14351
نقدی
ماهشهر
کیسه 25 کیلویی
3
پلی اتیلن سبک فیلم
LF0200
8339
1500
14351
نقدی
ماهشهر
کیسه 25 کیلویی
4
PVC
S 65
8348
1000
9380
نقدی
ماهشهر
کیسه 25 کیلویی
5
PVC
S70
8349
1000
9579
نقدی
ماهشهر
کیسه 25 کیلویی
6
تندگویان
PET
BG821
 
8355
2500
14180
نقدی
ماهشهر
جامبو
7
PET
BG845
 
8354
250
14526
نقدی
ماهشهر
جامبو
8
PET
TG -SB
8352
700
12974
نقدی/
اعتباری
ماهشهر
جامبو
9
PET
TG-645
8356
1200
12125
نقدی/ اعتباری
ماهشهر
جامبو
10
PET
TG641
8353
1000
12125
نقدی/
اعتباری
ماهشهر
جامبو
11
تبریز
ABS
SD0150
8335
500
20040
نقدی
تبریز
پالت
12
پلی استایرن
7240
8336
700
14616
نقدی
تبریز
پالت
13
پلی استایرن
1540
8334
500
13534
نقدی
تبریز
پالت
14
پلی استایرن انبساطی
EPS300
8337
100
14442
نقدی
تبریز
اکتابین
15
پلی استایرن انبساطی
EPS400
8338
100
14045
نقدی
تبریز
اکتابین
16
پلی اتیلن تزریقی
SA5030
8342
500
12918
نقدی
تبریز
پالت
17
پلی اتیلن تزریقی
UA6070
8341
500
11729
نقدی
تبریز
پالت
18
لاله
پلی اتیلن سبک
TX002102
8346
1012
14351
نقدی
ماهشهر
پالت چوبی
19
پلی اتیلن سبک
TN002101
8345
1012
14351
نقدی
ماهشهر
پالت چوبی
20
پلی اتیلن سبک
TN002100
8347
1012
14651
نقدی
انباررباط کریم
پالت چوبی
21
مارون
پلی اتیلن سنگین فیلم
EX5
8343
500
11952
نقدی
ماهشهر
کیسه 25 کیلویی
 
توضیحات مهم
طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر مبلغ فروش محصول در بورس کالا معادل سه درصد مالیات و عوارض به قیمت فروش تعلق می گیرد که می بایستی توسط خریدار پرداخت گردد ضمنا این شرکت هیچگونه تعهدی نسبت به صدورحواله فروش قبل از دریافت بهای کالا و مالیات فوق نخواهد داشت .
*      فروش اعتباری برای کالاهای تعیین شده صرفا مشمول تولید کنندگان دارای پروانه بهره برداری مرتبط   در قبال ارائه  
                             ضمانتنامه بانکی معتبر و یااعتبار اسناد داخلی که اقدام به خرید این کالاها  از طریق بورس  می نمایند می گردد .                              
 ( ضمنا خریدار موظف است   قبل ازانجام معامله نسبت به اخذ تاییدیه از شرکت بازرگانی پتروشیمی اقدام نمایند)
 
ارائه کد اقتصادی جدید و کارت ملی مدیر عامل شرکت برای اشخاص حقوقی و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی الزامی می باشدلذا 
شرکت بازرگانی پتروشیمی هیچ گونه مسئولیتی جهت صدور حواله فروش برای خریدارانی که مداراک فوقرا ارائه ننموده اند نخواهد داشت .
 
صدور حواله فروش برای خریدارانی که به دلیل خریدهای گذشته خود(یامرتبطین) از شرکت بازرگانی پتروشیمی دارای بدهی معوق می باشند مشروط به تعیین تکلیف و یا تسویه بدهی های قبلی ایشان خواهد بود .
 
         کلیه خریداران حقوقی موظفند طبق ماده 11 آیین نامه اختصاص شناسه ملی ازتاریخ 1/8/1388 نسبت
به ارائه شناسه ملی خود به شرکت بازرگانی پتروشیمی اقدام نمایند.  درغیر اینصورت این شرکت هیچگونه مسئولیتی درخصوص
صدورحواله نخواهند داشت.
 
حواله های صادره ، قطعی و غیر قابل ابطال است لذا خریداران می بایستی به مشخصات فنی محصول و شرایط فروش توجه کافی داشته باشند .
 
کلیه محصولات فوق مخصوص مصرف در داخل کشور است ومجوز صادراتی ندارد.
 
چنانچه خریداران حداکثر پس از 20 روز از تاریخ حواله نسبت به تحویل و برداشت محصولات خریداری شده اقدام نکنند مشمول پرداخت هزینه انبارداری و جبران خسارات وارده ناشی از آن به صورت روز شمار و روزانه 3% (درصد) مبلغباقیمانده خواهد شد که در زمان تحویل توسط مجتمع تولید کننده محاسبه و از خریداران دریافت خواهد شد .
 
شرکت بازرگانی پتروشیمی جهت صدور و تحویل حواله به خریدارانی که کد اشتراک آنها توسط سازمان حمایت ، وزارت صنایع و ... مسدود اعلام شده هیچگونه مسئولیتی ندارد .
 
مهلت اعتبار تحویل حواله های تحویل فوری از تاریخ صدور و جهت حواله های سلف از تاریخ تحویل (قید شده در حواله )سه ماهه میباشد .
درصورتیکه درزمان تحویل کالا بدلیل شرایط بارگیری وتحویل  مقادیرتحویلی بیشتر یاکمتراز1375 کیلوگرم برای جامدات و2500 کیلو گرم برای مایعات نسبت به مقادیر مندرح درحواله باشد  صورتحساب براساس مقادیرتحویلی تنظیم وباخریدارتسویه حساب خواهد شد.
   
v       تحویل کالای ردیف  20 و21 بصورت فوری وبقیه ردیف های جدول فوق بصورت سلف 15 روزهمی باشد .
v       دارا  بودن پروانه بهره برداری مرتبط  فعال جهت خرید  محصولات پتروشیمی (تا سقف ظرفیت  پروانه بهره برداری ) از طریق بورس درروزعرضه الزامی می باشد (مقدارقابل خریدماهانه برابر12/1ظرفیت پروانه بهره برداری) . بدیهی است در صورت فزونی عرضه
نسبت به تقاضا ،  سایر متقاضیان می توانند در زمان مچینگ نسبت به خرید محصولات مورد نیازخود اقدام نمایند .
v       حداقل تقاضا برای ردیف های  1  و  18  الی 20  (22 تن )   و بقیه ردیف ها 20 تن میباشد.
 
 
v        
  تاریخ انقضاء :  12 آبان1389      
۹ آبان ۱۳۸۹ ۱۸:۲۹
بازرگانی داخلی |