اخبار

عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 4 آذر ماه 88

به اطلاع کلیه مشتریان محترم می رساند محصولات پتروشیمی طبق جدول ذیل در تاریخ04/09/1388در تالار بورس کالای ایران
 عرضه خواهد شد . لذا به خریداران توصیه می شود از طریق کارگزاران واجد شرایط بورس نسبت به خرید محصولات مورد نیاز خود اقدام کنند .
 
ردیف
مجتمع
 تولید کننده
نام محصول
شناسه سفارش
مقدار عرضه (تن)
قیمت پیشنهادی (کیلوگرم /ریال)
حداقل مقدار تقاضا (تن)
محل تحویل
نوع بسته بندی
1
 
 
شیراز
 
 
اسید نیتریک
4799
1000
2140
20
شیراز
فله
2
آمونیاک مایع
4800
500
2702
10
شیراز
فله
3
گاز آمونیاک
4801
100
2702
180    کیلوگرم
شیراز
کپسول60کیلویی
4
اوره صنعتی
4802
500
2591
20
شیراز
کیسه50 کیلویی
5
محلول آمونیاک
4806
500
676
20
شیراز
فله
6
کربنات سبک
4805
1000
1669
10
شیراز
کیسه 50 کیلویی
7
کربنات سنگین
4804
500
1669
10
شیراز
کیسه 50 کیلویی
8
جوش شیرین
4803
500
5322
10
شیراز
کیسه 50 کیلویی
9
متانول
4807
2000
1937
22
شیراز
فله
10
بندر امام
      ** بنزن
4809
1500
8157
22
بندرامام
فله
11
برش سنگین نفتالین دار
4810
1012
3641
22
بندر امام
فله
12
LPG       
4839
500
6280
10
بندر امام
فله
13
      زایلین مخلوط
4808
500
7820
20
بندر امام
فله
14
        گاز پروپان
4811
400
6273
10
بندر امام
فله
15
 
 
خوزستان
اپوکسی رزین مایعE6SPL
4818
100
19867
400/4
ماهشهر
بشکه220 کیلویی
16
اپوکسی رزین جامد محلول درزایلینE1X75
4817
100
15931
400/4
ماهشهر
بشکه220 کیلویی
17
اپوکسی رزین مایعE6
4819
100
19211
400/4
ماهشهر
بشکه220 کیلویی
18
اپوکسی رزین جامدE10
4816
55
17430
5
ماهشهر
کیسه 25 کیلویی
19
برزویه
      ** پارازایلین
4821
1500
9099
22
عسلویه
فله
20
رازی
اسید سولفوریک
4827
2000
592
22
بندر امام
فله
21
تندگویان
اسید ترفتالیک
4812
100
8610
10
بندر امام
جامبو
22
بوعلی سینا
آروماتیک سنگین
4820
100
5733
20
بندرامام
قله
23
تبریز
بوتادین 3-1
4815
500
10577
20
تبریز
فله
24
استایرن منومر
4814
300
9918
10
تبریز
فله
25
برش سنگین نفتالین دار( کوئینچ اویل)
4813
704
3641
22
تبریز
فله
26
 
خراسان
آمونیاک مایع
4824
500
2702
10
بجنورد
فله
27
گاز آمونیاک
4825
100
2702
180    کیلوگرم
بجنورد
کپسول60کیلویی
28
کریستال ملامین
4823
500
11116
10
بجنورد
کیسه50 کیلویی
29
اوره صنعتی
4822
500
2591
20
بجنورد
کیسه 50 کیلویی
30
انبارگمرکات پتروشیمی
سود مایع وارداتی
4826
2000
3600
10
بندرامام
فله
31
بیستون
LAB
4832
1000
13161
20
کرمانشاه
فله
32
HAB
4831
300
7067
20
کرمانشاه
فله
33
مارون
MEG
4828
1000
7185
22
ماهشهر
فله
34
DEG
4829
200
7256
22
ماهشهر
فله
35
TEG
4830
100
12737
22
ماهشهر
فله
36
جم
برش سنگین نفتالین دار
4833
1012
3641
22
عسلویه
فله
       
  
  توضیحات مهم
* تحویل کلیه محصولات به صورت سلف15 روزه انجام می گیرد .
                                                                                                                  
  * چنانچه میزان تقاضا برای جوش شیرین واستایرن منومر بیشتر از میزان عرضه باشد اولویت فروش با تولید کنندگان فعال مرتبط میباشد.  
 * به جز محصولات پتروشیمی خوزستان ، اوره صنعتی ، برش سنگین نفتالین دار جم وبندر امام و کوئینچ اویل تبریز و  کربنات سبک و
سنگین و متانول شيراز و کریستال ملامین خراسان که به صورت نقدی /اعتباری قابل عرضه است ، عرضه کلیه محصولات به صورت نقدی
 میباشد                                                 
 * خریدار موظف است که بابت هزینه شارژ کپسول گاز آمونیاک مبلغ پانزده درصد علاوه بر مبلغ خرید واریز نماید .               
 *   حداقل عرضه محصول آمونیاک مایع 10 تن و صدور حواله جهت مقادیری بیش از 10 تن به هر مقدار میسر می باشد .
*   قیمت های پایه اعلام شده جهت اپوکسی رزین های مایع با احتساب مبلغ بسته بندی می باشد .                                        
 * هر محموله (پالت ) اپوکسی رزین مایع 880 کیلوگرم و حداقل عرضه 5 محموله (پالت ) می یباشد خریداران می توانند با رعایت حداقل
 عرضه ، ضریبی از 1 محموله (پالت ) را خریداری نمایند .                                                                           
  * هر محموله (پالت ) اپوکسی رزین جامد 1 تن و حداقل عرضه 5 محموله (پالت ) می باشد خریداران می توانند با رعایت حداقل عرضه،
ضریبی از 1 محموله (پالت ) را خریداری نمایند .                                                                                       
* کالای کربنات سبک و سنگین شیراز از نظر کیفیت ON می باشد و مقدار آهن موجود در لات مربوطه آن بین 120-60 پی پی ام میباشد
لذا مشتریانی که امکان استفاده از مشخصات مذکور را دارند می توانند خریداری نمایند.
تحویل کالا از مجتمع تولید کننده اقدام نمایند.                              
کلیه کالاهای جدول فوق صرفا جهت مصارت داخل کشور می باشد و مجوز صادراتی ندارد .
خریداران موظفند حداکثر ظرف مدت 20 روز بعد از تاریخ صدور حواله فروش اقدام به برداشت محصول نمایند در صورت عدم
برداشت به موقع بابت هزینه انبارداری و جبران هزینه های ناشی از انباشت محصول به صورت روز شمار و
روزانه 3% (درصد) مبلغ کالای باقیمانده  در زمان حمل بار راسا توسط مجتمع مربوطه دریافت می گرد
حواله های صادره ، قطعی و غیر قابل ابطال است لذا خریداران می بایستی به مشخصات فنی محصول و شرایط فروش
 توجه کافی داشته باشند .
 
* طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر مبلغ فروش محصول در بورس کالا معادل سه درصد مالیات و عوارض به قیمت فروش تعلق
 می گیرد که می بایستی توسط خریدار پرداخت گردد ضمنا این شرکت هیچگونه تعهدی نسبت به صدور حواله فروش قبل از دریافت بهای
 کالا و مالیات فوق نخواهد داشت .
 
* فروش اعتباری برای کالاهای تعیین شده صرفا مشمول تولید کنندگان دارای پروانه بهره برداری مرتبط در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی
معتبر و یا اعتبار اسناد داخلی که اقدام به خرید این کالاها از طریق بورس می نمایند می گردد .( ضمنا خریدارموظف است  قبل ازانجام
معامله نسبت به اخذ تاییدیه از شرکت بازرگانی پتروشیمی اقدام نمایند)
 
* ارائه کد اقتصادی جدید و کارت ملی برای کلیه خریداران الزامی می باشد لذا شرکت بازرگانی پتروشیمی هیچ گونه مسئولیتی جهت
 صدور حواله فروش برای خریدارانی که مداراک فوق را ارائه ننموده اند نخواهد داشت .
 
* صدور حواله فروش برای خریدارانی که به دلیل خریدهای گذشته خود از شرکت بازرگانی پتروشیمی دارای بدهی معوق می باشند
مشروط به تعیین تکلیف و یا تسویه بدهی های قبلی ایشان خواهد بود .
 * خریداران محترم محصولات نامنطبق (OFF)از زمان درج اطلاعیه در سایت شرکت تا زمان عرضه فرصت دارند با   هماهنگی این شرکت
از مواد مورد نظر بازدید بعمل آورند بدیهی است پس از انجام خرید هیچ گونه شکایتی پذیرفته نخواهد شد  .
 
*کلیه خریداران حقوقی موظفند طبق ماده 11آیین نامه اختصاص شناسه ملی از تاریخ 1/8/1388 نسبت به ارائه شناسه ملی خود به
 شرکت بازرگانی پتروشیمی اقدام نمایند.در غیر اینصورت این شرکت هیچگونه مسئولیتی درخصوص صدورحواله نخواهد داشت.                                                                                                                                         
 شرکت بازرگانی پتروشیمی جهت صدور حواله خریدارانی که کد اشتراک آنان توسط سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کننده وزارت
صنایع و ... مسدود گردیده است هیچگونه مسئولیتی ندارد .
 

۲ آذر ۱۳۸۸ ۰۶:۰۰
مدیریت بازرگانی داخلی |