اخبار

عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 3 آذر ماه 88

به اطلاع کلیه مشتریان  محترم می رساند  محصولات  پتروشیمی طبق جدول ذیل در تاریخ 3 آذر 1388 .در تالار بورس کالای ایران
عرضه خواهد شد . لذا به خریداران توصیه می شود از طریق کارگزاران واجد شرایط بورس نسبت به خرید محصولات مورد نیاز خود اقدام نمایند .
 
ردیف
مجتمع تولید کننده
نام محصول
گرید
شناسه سفارش
مقدار عرضه (تن)
قیمت پیشنهادی (کیلوگرم /ریال)
نحوه تسویه
محل تحویل
نوع بسته بندی
1
جم
پلی اتیلن
تزریقی
UV60507
4792
506
11119
نقدی
عسلویه
پالت
2
پلی اتیلن بادی
BL3   
4793
1001
11190
نقدی
عسلویه
پالت
3
بندرامام
SBRروشن
1502
4783
2002
16476
نقدی/ اعتباری
ماهشهر
پالت چوبی
4
SBR تیره
1712
4784
1512
14388
نقدی/ اعتباری
ماهشهر
پالت فلزی
5
PVC
S70
4782
1000
8014
نقدی
ماهشهر
کیسه 25 کیلویی
6
PVC
S65
4781
1000
7826
نقدی
ماهشهر
کیسه 25 کیلویی
7
پلی اتیلن سبک فیام
LH0075
4791
3000
12332
نقدی
ماهشهر
کیسه 25 کیلویی
8
پلی اتیلن بادی
HB0035
4790
1000
11190
نقدی
ماهشهر
کیسه 25 کیلویی
9
تندگویان
PET
 
BG821
4785
2000
10871
نقدی
ماهشهر
جامبو
10
PET
 
BG781
4787
300
10340
نقدی
ماهشهر
جامبو
11
PET
BG841
4786
 
250
11138
نقدی
ماهشهر
جامبو
12
PET
TG SB
4788
500
10549
نقدی/ اعتباری
ماهشهر
جامبو
13
PET
TG641
4789
2500
9859
نقدی/ اعتباری
ماهشهر
جامبو
14
تبریز
پلی اتیلن سبک خطی
220AA
4794
1000
11927
نقدی
تبریز
پالت
15
پلی استایرن
 
1540
4774
100
11081
نقدی
تبریز
کیسه 25 کیلویی   
16
پلی استایرن
1540
 
4773
500
11081
نقدی
تبریز
پالت
17
پلی استایرن
7240
 
4776
200
11974
نقدی
تبریز
کیسه 25 کیلویی      
18
پلی استایرن
 
7240
4775
700
11974
نقدی
تبریز
پالت
19
ABS
SD0150
 
4778
100
13977
نقدی
تبریز
کیسه 25 کیلویی
20
ABS
SD0150
 
4777
400
13977
نقدی
تبریز
پالت
21
پلی استایرن انبساطی
EPS300
4780
100
11529
نقدی
تبریز
اکتابین
22
پلی استایرن انبساطی
EPS200
4779
100
11529
نقدی
تبریز
اکتابین
23
لاله
پلی اتیلن سبک
2501TN00
4836
176
12332
نقدی
ماهشهر
پالت
24
پلی اتیلن سبک
2602TH00
4837
572
12332
نقدی
ماهشهر
پالت
25
پلی اتیلن تزریقی
1922T
4838
220
12521
نقدی
ماهشهر
پالت
26
خوزستان
پلی کربنات
PGPC1218
4798
100
22044
نقدی/ اعتباری
ماهشهر
جامبو
27
پلی کربنات تزریقی
PGPC1822
4796
100
22044
نقدی/ اعتباری
ماهشهر
جامبو
28
پلی کربنات تزریقی
PGPC2230
4797
100
22044
نقدی/ اعتباری
ماهشهر
جامبو
29
وارداتی
 
 
 
PVC
ُS66
4834
308
13258
نقدی/ اعتباری
رباط کریم
کیسه25کیلویی
30
 
PVC
S71
4835
41
13558
نقدی/ اعتباری
رباط کریم
کیسه25کیلویی
31
 
مارون
پلی اتیلن تزریقی
I4
 
4795
800
11119
نقدی
ماهشهر
"
32
پلی اتیلن سنگین فیلم
EX5
4772
 
315
11555
نقدی
ماهشهر
"
 
توضیحات مهم
طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر مبلغ فروش محصول در بورس کالا معادل سه درصد مالیات و عوارض به قیمت فروش تعلق می گیرد که می بایستی توسط خریدار پرداخت گردد ضمنا این شرکت هیچگونه تعهدی نسبت به صدور حواله فروش قبل از دریافت بهای کالا و مالیات فوق نخواهد داشت .
 
* فروش اعتباری برای کالاهای تعیین شده صرفا مشمول تولید کنندگان دارای پروانه بهره برداری مرتبط   در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر
 و یا اعتبار اسناد داخلی که اقدام به خرید این کالاها  از طریق بورس  می نمایند می گردد .( ضمنا خریدارموظف است قبل ازانجام معامله
 نسبت به اخذ تاییدیه از شرکت بازرگانی پتروشیمی اقدام نمایند)
 
ارائه کد اقتصادی جدید و کارت ملی مدیر عامل شرکت برای اشخاص حقوقی و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی الزامی می باشد لذا شرکت بازرگانی پتروشیمی هیچ گونه مسئولیتی جهت صدور حواله فروش برای خریدارانی که مداراک فوق را ارائه ننموده اند نخواهد داشت .
 
صدور حواله فروش برای خریدارانی که به دلیل خریدهای گذشته خود از شرکت بازرگانی پتروشیمی دارای بدهی معوق می باشند مشروط به تعیین تکلیف و یا تسویه بدهی های قبلی ایشان خواهد بود .
 
        کلیه خریداران حقوقی موظفند طبق ماده 11 آیین نامه اختصاص شناسه ملی ازتاریخ 1/8/1388 نسبت
به ارائه شناسه ملی خودبه شرکت بازرگانی پتروشیمی اقدام نمایند. درغیر اینصورت این شرکت هیچگونه مسئولیتی درخصوص صدورحواله نخواهند داشت.
 
 
حواله های صادره ، قطعی و غیر قابل ابطال است لذا خریداران می بایستی به مشخصات فنی محصول و شرایط فروش توجه کافی داشته باشند .
 
کلیه محصولات فوق مخصوص مصرف در داخل کشور است ومجوز صادراتی ندارد.
 
چنانچه خریداران حداکثر پس از 20 روز از تاریخ حواله نسبت به تحویل و برداشت محصولات خریداری شده اقدام نکنند مشمول پرداخت هزینه انبارداری و جبران خسارات وارده ناشی از آن به صورت روز شمار و روزانه 3% (درصد) مبلغ باقیمانده خواهد شد که در زمان تحویل توسط مجتمع تولید کننده محاسبه و از خریداران دریافت خواهد شد .
 
شرکت بازرگانی پتروشیمی جهت صدور و تحویل حواله به خریدارانی که کد اشتراک آنها توسط سازمان حمایت ، وزارت صنایع و ... مسدود اعلام شده هیچگونه مسئولیتی ندارد .
 
مهلت اعتبار تحویل حواله های تحویل فوری از تاریخ صدور و جهت حواله های سلف از تاریخ تحویل (قید شده در حواله ) دو ماهه میباشد .
 
v       تحویل کلیه اقلام فوق  به صورت سلف 15 روزه می باشد .
 
v       در صورتیکه تقاضا برای ردیف های 3  الی  8  و   15 الی    22 بیشتر از مقدار عرضه باشد الویت فروش با تولید کنندگان فعال مرتبط خواهد بود .
 
v       حداقل تقاضا برای ردیف های  1 و 2 و23الی 25 (22 تن ) ردیف   3  (020/20)   و ردیف  4   (21 تن ) و برای بقیه ردیف ها 20 تن میباشد.
 
 
بابت هرپالت فلزی محصول SBR مبلغ 1500000 ریال بعنوان ودیعه پالت دریافتکه پسازعودت پالت به مجتمع مربوطه مبلغ فوق مسترد خواهد شد.
ساعت : 8:3 صبح
۱ آذر ۱۳۸۸ ۲۳:۳۴
مدیریت بازرگانی داخلی |