اخبار

اشتباه چاپی کیسه های پلی پروپیلن مارون

بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان محترم محصول پلی پروپیلن V30SوC30S شرکت پتروشیمی مارون که در تاریخ 28 مهر 88 از طریق شرکت بورس کالای ایران عرضه خواهند شد می رساند،کلمه پلی اتیلن به اشتباه بر روی کیسه های محصولات مذکور چاپ گردیده لیکن محصول بسته بندی شده،پلی پروپیلن با شماره های تولید 88143،88144،88145،88146 ،88147 ازگرید V30S و88148،88149،88151، ،88152 از گریدC30Sمی باشد.
۲۸ مهر ۱۳۸۸ ۰۰:۴۳
مدیریت بازرگانی داخلی |