اخبار

ارائه ضمانتنامه بانکی و یا گشایش اعتبار اسنادی داخلی برای کالاهای مشمول فروش اعتباری

بدینوسیله به اطلاع کلیه مشتریان محترم محصولات پتروشیمی میرساند از تاریخ 1/7/88 کلیه کالاهای مشمول فروش اعتباری صرفاً از طریق ارائه ضمانتنامه بانکی و یا گشایش اعتبار اسنادی داخلی جهت متقاضیان واجد شرایط امکان پذیر خواهد بود
۸ مهر ۱۳۸۸ ۰۴:۱۳
مدیریت بازرگانی داخلی |