اخبار

قابل توجه مشتریان خرید اعتباری

بسمه تعالی

اطلاعیه

قابل توجه مشتریان خرید اعتباری

به اطلاع کلیه متقاضیان محترم خرید اعتباری  محصولات پتروشیمی میرساند، چنانچه چکهای مدت دار فروش  اعتباری در سررسید وصول نگردد نسبت به اخذ 2% جریمه دیرکرد ماهیانه بصورت روزشمار اقدام خواهد شد .

                                                                              مدیریت بازرگانی داخلی

                                                                             24/01/92

 

۲۴ فروردین ۱۳۹۲ ۱۴:۲۱
مدیریت بازرگانی داخلی |