اخبار

اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 2 خرداد ماه سال 1391

 
 
                                                                                                            (بنام خدا )
 
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 2 خرداد ماه سال 1391
 
اطلاعیه
 
به اطلاع کلیه مشتریان محترم میرساند محصولات پتروشیمی طبق جدول ذیل درتاریخ 2 خرداد ماه سال 1391در تالار بورس کالای ایران عرضه خواهد شد . لذا به خریداران محترم توصیه   می شود از طریق کارگزاران واجدشرایط بورس نسبت به خریدمحصولات مورد نیاز خود اقدام نمایند .
 
ردیف
مجتمع تولید کننده
نام محصول
گرید
شناسهسفارش
مقدار عرضه (تن)
نحوه تسویه
محل تحویل
نوع بسته بندی
1
بندرامام
PVC
pvc-s70
13052
2500
نقدی
ماهشهر
کیسه
2
پلی اتیلن فیلم
LF020
13048
1500
نقدی
ماهشهر
کیسه
3
پلی اتیلن فیلم
LH0075
13049
1000
نقدی
ماهشهر
کیسه
4
SBR
1712
13051
600
نقدی
ماهشهر
پالت فلزی
5
پلی اتیلن سنگین بادی
HB0035
13050
2000
نقدی
ماهشهر
کیسه
6
تبریز
پلی اتیلن سبک خطی
220KJ
13041
500
نقدی
تبریز
پالت
7
پلی اتیلن سبک خطی
220AA
13040
500
نقدی
تبریز
پالت
8
پلی اتیلن سبک خطی
209AA
13039
500
نقدی
تبریز
پالت
9
پلی استایرن
PS1540
13043
500
نقدی
عسلویه
کیسه
10
پلی استایرن
PS7240
13044
500
نقدی
عسلویه
کیسه
11
پلی اتیلن
4440EA
13042
500
نقدی
ماهشهر
پالت
12
ABS
ABS
13045
500
نقدی
ماهشهر
پالت
13
ABS
ABS
13046
110
نقدی
ماهشهر
جامبو
14
جم
پلی اتیلن سبک خطی
LL32604
13054
1000
نقدی
عسلویه
پالت
15
پلی اتیلن بادی
BI3
13067
1000 
نقدی
عسلویه
پالت
16
پلی اتیلن سنگین تزریقی
HD52518
13053
1000
نقدی
عسلویه
پالت
17
اروند
PVC
E-6544-OFF1
12976
50
نقدی
ماهشهر
پالت
18
PVC
E-7244-OFF1
12977
200
نقدی
ماهشهر
پالت
19
PVC
PVC-65
13047
2000
نقدی
ماهشهر
پالت
20
تندگویان
PET
SB
13059
1000
نقدی
ماهشهر
جامبو
21
PET
TG645
13058
1500
نقدی
ماهشهر
جامبو
22
PET
TG-641
13057
1500
نقدی
ماهشهر
جامبو
23
PET
BG-821
13055
1500
نقدی
ماهشهر
جامبو
24
PET
BG-825
13056
1500
نقدی
ماهشهر
جامبو
 
 
 
توضیحات مهم :
 
SBR1712 : مبلغ 1500000 ریال بابت هر پالت فلزی بعنوان ودیعه توسط مجتمع مربوطه دریافت و پس از عودت پالت ها مبلغ دریافتی به خریدار مسترد میگردد و هرگونه خسارت وارده به پالت ها توسط خریدار مشمول پرداخت خسارت و جریمه میگردد
 
 
طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر مبلغ فروش محصول در بورس کالا معادل پنج درصد مالیات و عوارض به قیمت فروشتعلق می گیرد که می بایستی توسط خریدار پرداخت گردد ضمنا این شرکت هیچگونه تعهدی نسبت به صدورحواله فروش قبل از دریافت بهای کالا و مالیات فوق نخواهد داشت .
*      فروش اعتباری برای کالاهای تعیین شده صرفا مشمول تولید کنندگان دارای پروانه بهره برداری مرتبط   در قبال ارائه    ضمانتنامه بانکی معتبر و یااعتبار اسناد داخلی که اقدام به خرید این کالاها از طریق بورس   می نمایند می گردد .                            
   ( ضمنا خریدار موظف است   قبل ازانجاممعامله نسبت به اخذ تاییدیه از شرکت بازرگانی پتروشیمی اقدام نمایند)
ارائه کد اقتصادی جدید و کارت ملی مدیر عامل شرکت برای اشخاص حقوقی و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی الزامی می باشدلذا شرکت بازرگانی پتروشیمی هیچ گونه مسئولیتی جهت صدور حواله فروش برای خریدارانی که مداراک فوقرا ارائه ننموده اند نخواهد داشت .
 
صدور حواله فروش برای خریدارانی که به دلیل خریدهای گذشته خود(یامرتبطین) از شرکت بازرگانی پتروشیمی دارای بدهی معوق می باشند مشروط به تعیین تکلیف و یا تسویه بدهی های قبلی ایشان خواهد بود .
          کلیه خریداران حقوقی موظفند طبق ماده 11 آیین نامه اختصاص شناسه ملی از تاریخ 1/8/1388   نسبت
به ارائه شناسه ملی خود به شرکت بازرگانی پتروشیمی اقدام نمایند.   درغیر اینصورت این شرکت هیچگونه مسئولیتی درخصوصصدورحواله نخواهند داشت.
حواله های صادره ، قطعی و غیر قابل ابطال است لذا خریداران می بایستی به مشخصات فنی محصول و شرایط فروش توجه کافیداشته باشند .
 
کلیه محصولات فوق مخصوص مصرف در داخل کشور است ومجوز صادراتی ندارد.
 
چنانچه خریداران حداکثر پس از 20 روز ( تندگویان 15 روز ) از تاریخ حواله نسبت به تحویل و برداشت محصولات خریداری شده اقدام نکنند مشمولپرداخت هزینه انبارداری و جبران خسارات وارده ناشی از آن به صورت روز شمار و روزانه 3% (تند گویان نیم درصد) مبلغباقیمانده جهت کلیه مجتمع ها خواهد شد که در زمان تحویل توسط مجتمع تولید کننده محاسبه و از خریداران دریافت خواهد شد .
چنانچه خریداران محصولات مجتمع خوزستان جهت تحویل محصول تا 7 روز پس از اولین اعلام بار اقدام ننمایند تا 30 روز به میزان4دهم درصد و پس از 30 روز 8دهم درصد ارزش کالای مانده روزانه در زمان تحویل توسط مجتمع خوزستان محاسبه و از خریداران دریافت می گردد.
شرکت بازرگانی پتروشیمی جهت صدور و تحویل حواله به خریدارانی که کد اشتراک آنها توسط سازمان حمایت ، وزارت صنایع و ... مسدود اعلام شده هیچگونه مسئولیتی ندارد .
 
مهلت اعتبار حواله های تحویل فوری از تاریخ صدور و جهت حواله های سلف از تاریخ تحویل (قید شده در حواله )سه ماهه میباشد .
درصورتیکه درزمان تحویل کالا بدلیل شرایط بارگیری وتحویل مقادیرتحویلی بیشتر یاکمتراز1375 کیلوگرم برای جامدات و2500 کیلو گرم برای مایعات نسبت به مقادیر مندرح درحواله باشد صورتحساب براساس مقادیرتحویلی تنظیم وباخریدارتسویه حساب خواهد شد.
   
v     تحویل کالای ردیف 17 و 18 بصورت فوری وسایر ردیف ها به صورت سلف15 روزه می باشند
v     برابراعلام وزارت صنایع ومعادن دارا بودن پروانه بهره برداری فعال جهت خرید محصولات پتروشیمی از طریق بورس الزامی می باشد .
v     حداقل تقاضا برای ردیف 4 (21)و ردیف13 و 17 (10 تن )، 14 و15 و16 (22 تن)و سایرردیفها 20 تن وضرایب هرکالا معادل حداقل عرضه میباشد.
v      
تاریخ انقضاء3خردادماه1391           
 
 
 
۱ خرداد ۱۳۹۱ ۱۴:۵۰
مدیریت بازرگانی داخلی |