شرکت بازرگانی پتروشیمی|بازرگانی داخلی|فروش اینترنتی|مدارک لازم جهت ایجاد کد اشتراک و کد اینترنتی خریداران

مدارک لازم برای ایجاد پرونده خریداران یا کد اشتراک خرید در شرکت بازرگانی پتروشیمی

مدارک لازم جهت ایجاد کد اشتراک و کد اینترنتی خریداران
در صورتیکه تمایل به خرید محصولات پتروشیمی از طریق شرکت بازرگانی پتروشیمی را دارید و تا کنون کد مشتری را دریافت نکرده اید مطابق توضیحات ذیل مدارک لازم را تهیه و به واحد فروش واقع در ساختمان اصلی شرکت مراجعه و کد مشتری را دریافت نمائید . پس از دریافت کد می توانید فرم درخواست عضویت سایت را تکمیل و از طریق امکانات آن اقدام به کنترل عملیات مربوط به حواله های دریافتی فرمائید .

 مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده

 1.    اصل و کپی پروانه بهره برداری
 2.  اصل و کپی نامه فعالیت و معرفی جهت دریافت کد اشتراک از سازمان صنایع و معادن استان ذیربط
 3.  آدرس، تلفن کد پستی  کارخانه ، دفتر و و محل استقرار دائم مدیرعامل بر روی سربرگ با مهر و امضاء مدیر عامل
 4.   کپی آگهی ثبت شرکت با ایجاد تغییرات و آخرین روزنامه رسمی
 5. کپی کارت اقتصادی
 6.  کپی کامل اساسنامه
 7. ارائه شناسه ملی شرکت
 8.  کپی شناسنامه و کارت ملی(پشت و رو) مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره
 9.  اطلاعات کامل شماره حساب شرکت و شناسه شبا بر روی سربرگ با مهر و امضای مدیر عامل
  *توجه : ارائه مجوز فعالیت در مناطق آزاد تجاری  و ویژه اقتصادی و تائیدیه استقرار در مناطق مذکور از اداره مالیات ذی ربط مبنی بر معافیت مالیاتی طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده برای شرکتهای مستقر در مناطق فوق الذکر الزامی می باشد.

مدارک لازم برای دریافت کد اینترنتی

پروانه به نام شخص

 1.   کارت شناسایی + مدیر عامل شرکت و یا رئیس هیئت مدیره و یا وکیل رسمی با وکالت نامه دائم
 2. درخواست کد اینترنتی (کد اشتراک +سربرگ + مهر شخص+شماره موبایل )
 3.  درخواست کتبی بر روی سر برگ با مهر و امضاء مدیر عامل مبنی بر صدور گذر واژه اینترنتی
      
آدرس پستی : تهران ، خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک ، شماره 2499-کد پستی 1969713113- صندوق پستی 4619/19395  

 

    تلفن : 82852338  /82852356    
      نمابر : 82853380

درخواست از واحد فروش داخلی