حسابهای بانکی

بسمه تعالی

 

با سلام و احترام ؛ خواهشمنداست با توجه به محصول مورد نظر و مجتمع تولیدکننده ، نسبت به واریز وجه به حساب شرکتهای تولیدکننده نزد بانک ملت طبق جدول ذیل و با درج کد شناسه خریدار اقدام فرمائید. بدیهی است وجوهی که به دیگر حسابها واریز گردد بلا اقدام بوده و امکان صدور حواله و تحویل کالا از محل آن میسر نمی باشد.

ردیف نام شرکت  واریز وجه معامله واریز وجه مالیات  شعبه 
 1 بازرگانی پتروشیمی1311681513116815
 اسکان
 2 ایلام-- -
 3 تخت جمشید4923983432 5776293336 مستقل مرکزی
4 بیستون -13116815 13116815 اسکان
5مهر
 - - -
 
 
 

 

باتشکر

مدیریت بازرگانی داخلی