شرکت بازرگانی پتروشیمی|بازرگانی داخلی|امور خدمات بازرگانی داخلی

امور خدمات بازرگانی داخلی

 اداره بیمه شرکت بازرگانی پتروشیمی با بیش از یک ربع قرن تجربه تنها واحد ارائه کننده خدمات تخصصی و تامین کننده انواع پوشش های بیمه ای به درخواست شرکت های تابعه و صنایع پتروشیمی می باشد.
الف : اهم خدمات قابل ارائه :
• تامین پوشش بیمه ای P&I و H&M مسئولیت مالکان و بدنه کشتی
• تامین پوشش بیمه های آتش سوزی و ریسک های صنعتی
• تامین پوشش بیمه درمان تکمیلی کارکنان و عمر و حوادث
• تامین پوشش بیمه وسائط نقلیه شرکت و کارکنان  
• بیمه های مهندسی تمام خطرو مسئولیت مدنی  
• تامین پوشش بیمه های باربری ( صادراتی ، وارداتی ، داخلی )  
 

معرفی بخش های اجرائی اداره بیمه:

· صدور بیمه های باربری (وارداتی، صادراتی و داخلی)


· صدور بیمه آتش سوزی (صنعتی و غیرصنعتی)

· صندوق ضمانت صادرات (پوشش ریسک های سیاسی و تجاری)
 
· صدور بیمه اشخاص (درمان گروهی ، بیمه عمر ، حوادث و مسافرت)

بیمه مهندسی و مسئولیت

 

· بخش صدور بیمه اتومبیل

 

. بخش خسارات

این اداره در مقابل اخذ پوشش های بیمه ای حسب مورد در بخش های مختلف بیمه ای در زمان ایجاد خسارت به نمایندگی از طرف های ذینفع بیمه نامه نسبت به پیگیری خسارتهای وارده تا وصول خسارت مورد نظرمجتمع ها ، خریداران و همکاران از شرکت بیمه اقدام می نماید.


.فروش های اعتباری ( ضمانت نامه بانکی و اعتبار اسنادی داخلی) 

متصدیان خدمات قابل ارائه بازرگانی داخلی - اداره بیمه و پیگیری خسارات:

 نام کارشناس  تلفن مستقیم  سمت
 مهدی عسگری   82852350  رئیس امور خدمات بازرگانی داخلی

 

تماس با امور خدمات بازرگانی داخلی

تماس با واحد بیمه اشخاص