آدرس پستی : تهران ، خیابان ولیعصر بالاتر از میدان ونک ،نبش والی نژاد شماره 2499-کد پستی 1969713113- صندوق پستی -4619-19395

تلفن : 982182851+

نمابر : 982188881726+ / 982182853010+

تلفن تماس با مدیریت بازرگانی خارجی:
مدیریت : 982182852500+

بازاریابی و صادرات مواد شیمیایی ، مواد آروماتیک و مواد وابسته :982182852530+

بازاریابی و صادرات مایعات گازی ، کودهای شیمیایی و مواد وابسته: 982182852690+
بازاریابی و صادرات مواد پلیمری و ترموپلاستیکها و پلیمرهای مهندسی : 982182852600+تلفن تماس با مدیریت بازرگانی داخلی: (کد شهری 021)

مدیریت : 82852300

فروش مواد شیمیایی : 82852374

فروش مواد پلیمری : 82852374 - 82852373

بیمه و پیگیری خسارات : 82852350

تدارکات و خریدهای داخلی : 82852370اداره واردات محصولات پتروشیمی :82852315 -82852328
روابط عمومی و امور بین الملل: 82852055


پیشنهادات و انتقادات:

pcc@petrochem-ir.net

فرم نظرخواهی