ترکیب سهامداران

 

ردیف

نام سهامداران

تعداد سهام

درصد سهام

1

شرکت سرمایه گذاری ایران

1,987,528,320

49.69

2

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

1,799,998,000

45.00

3

شرکت توسعه اقتصادی آرین

93,241,440

2.33

4

شرکت کالا بازار ایرانیان

11,991,360

0.30

5

شرکت فراساحل ایران

1,244,160

0.03

6

شرکت هشت بهشت کیش

349,760

0.01

7

شرکت بین المللی فراساحل پتروبینا کیش

344,640

0.01

8

شرکت تجارت پایا طاها

160,000

0.0

9

شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا

159,000

0.00

10

شرکت عمرانی سرمایه گذاری ایران

1,000

0.00

11

شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی

1,000

0.00

12

شرکت ان پی سی اینتر نشنال (پتروشیمی بین الملل)

1,000

0.00

13

سهام کارکنان - سهام ترجیحی

104,979,840

2.63

14

سایر اشخاص

480

0.00

 

جمع

4,000,000,000

100

  

درصد سهامداران

  برای مشاهده تصویر بزرگتر بر روی آن کلیک نمائید

درصد سهامداری شرکت های تابعه

 

ردیف

نام شرکت

درصد سهامداری

1

طراحی مهندسی و تامین قطعات مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی (اسپک) 

99.99

2

مهندسی حمل و نقل پتروشیمی

51.57

3

بازرگانی پترو اکسیر کیش

100

4

توسعه انرژی پتروشیمی ایرانیان

100

5

توسعه پتروشیمی هزاره سوم

99

6

آپادانا پترو بازرگان

99