شرکت طراحی مهندسی وتامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی

شرکت طراحی مهندسی وتامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی که به اختصار اسپک نامیده می شود در سال 1377 تاسیس شد.
شرکت اسپک با ماموریت تامین قطعات، تجهیزات و مواد شیمیایی مورد نیاز برای مجتمع های پتروشیمی و پروژه ها از طریق استفاده از تولیدکنندگان و مراکز علمی تخصصی داخلی تاسیس گردید.

تاسیس:1377

سهام بازرگانی پتروشیمی :100%

خدمات:

  •  - تامین تجهیزات، قطعات یدکی، مواد شیمیایی و کاتالیست به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی توسط تولید کنندگان داخلی، انتقال تکنولوژی و همکاری با شرکت های معتبر بین المللی است.
  • شناسایی نیاز های صنعتی پروژه عملی، ارزیابی و طبقه بندی کننده داخلی و بین المللی و تولید کنندگان. اجرای پروژه های جدید بر اساس تحقیق و توسعه، با مشارکت دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی، به حداکثر رساندن توانایی های داخلی.