کشتیرانی پتروشیمی پارس

این شرکت با هدف حمل و نقل دریایی مواد شیمیایی، گازها و قیر در سال 2005 با مشارکت شرکت های کشتیرانی جمهوری اسلامی و pcc تامین و هم اکنون عهده دار حمل دریائی بخشی از محصولات صادراتی کشور می باشد.

عملکرد این شرکت از بدو تاسیس تاکنون بالغ بر 6 میلیون تن کالا می باشد.

 

تاسیس:2005

سهامداران:

بازرگانی پتروشیمی : (25٪)
نیک قشم شرکت سرمایه گذاری فرادریا: (37.5٪)
شرکت کیش خروشان اقیانوس حمل و نقل: (19٪)
نوین راستین شرکت سرمایه گذاری حمل و نقل کیش :(18.5٪)

خدمات :

با تمرکز بر حمل و نقل دریایی از مایع / مایع گازهای & قیر طبیعی. حمل بیش از 6 میلیون تن مواد شیمیایی

:تلفن های تماس

+98 21 86085235, +98 21 86085260, +98 21 86085275, +98 21 86085283

تماس با کشتیرانی پارس