شرکت بازرگانی پتروشیمی سنگاپور

دفتر سنگاپور

 

تاسیس شده: 1997

فعالیت ها: تامین محصولات پتروشیمی از جمله گازهای مایع، مواد شیمیایی، معطر،
  کود و پلیمرها و محصولات تولیدی نفت به جنوب شرق آسیا و منطقه شرق آسیا

Telephone (+65) 6223 5560 /(+65) 6223 5179

Address:78 Shenton Way #08-02,Singapore 079120

Reuest from PCC Singapore