شرکت بازرگانی پتروشیمی اینتراکم آلمان

intrachem

 

شرکت اینتراکم در سال 1991 با هدف تامین تجهیزات ، قطعات، مواد شیمیایی و کاتالیست های مورد نیاز صنایع نفت/گاز و پتروشیمی تاسیس شده است و از شروع سال 2017 ورود به حوزه تجارت محصولات پتروشیمی را در دستور کار خود قرار داده است.

تلفن : 230 72 22 40 0049

نمابر: 061 00 22 40 0049

نمابر : 72 39 22 40 0049

Address: Intra.chem Trading schottweg 3-22087 Humburg-Germany

 

درخواست از دفتر اینتراکم آلمان