دفتر هند

 

 pccindia96  

دفتر pcc در هند که زیرشاخه pcc-Fze محسوب می شود در سال 1998 تامین و مسئولیت تجارت در عرصه محصولات پتروشیمی در بازار پررونق هند را برعهده دارد.

 

تلفن : 22881408 22 0091
تلفن : 1403 2288 22 0091
نمابر : 1405 2288 22 0091

آدرس :No.1104 , 11th floor ,Arcadia Building, Nariman Point , , Mumbai 400021 , India

تماس با دفتر هند