شرکت بازرگانی پتروشیمی FZE

pccfze2016

 

این شرکت در سال 1998 با هدف بازاریابی و فروش انواع محصولات شیمیایی و پتروشیمی در حوزه جنوبی خلیج فارس ، خاورمیانه و آفریقا تاسیس شده است.

تلفن :623 3311 14 0097

نمابر :697 3311 14 0097

 

آدرس : 1703,17th Floor, Dubai World Trade Center Tower sheikh zayed Road

 Dubai UAE

کدپستی : 200135

وب سایت : www.pccfze.com

  

تماس با دفتر PCCFZE