آرشیو ماهیانه

اخبار آبان 1394

عنوانتاریخ انتشار
عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 1 آذر 1394 ۳۰ آبان ۱۳۹۴
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 30آبان ماه سال 1394 ۲۷ آبان ۱۳۹۴
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 30 آبان ماه 1394 ۲۷ آبان ۱۳۹۴
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 27 آبان ماه 1394 ۲۷ آبان ۱۳۹۴
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 26آبان ماه سال 1394 ۲۵ آبان ۱۳۹۴
امکانات موجود دفاتر خارج از کشور برای واردات محصولات مورد نیاز ۲۴ آبان ۱۳۹۴
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 23آبان ماه سال 1394 ۲۰ آبان ۱۳۹۴
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 20 آبان ماه 1394 ۱۹ آبان ۱۳۹۴
خرید محصولات در بورس کالا از طریق شرکت بازرگانی پتروشیمی ۱۹ آبان ۱۳۹۴
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 19آبان ماه سال 1394 ۱۸ آبان ۱۳۹۴
عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 17 آبان 1394 ۱۶ آبان ۱۳۹۴
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 16آبان ماه سال 1394 ۱۳ آبان ۱۳۹۴
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 12آبان ماه سال 1394 ۱۱ آبان ۱۳۹۴
عرضه محصولات شیمیایی در بورس 9 آبان 1394 ۶ آبان ۱۳۹۴
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 09آبان ماه سال 1394 ۶ آبان ۱۳۹۴
انتخاب شرکت بازرگانی پتروشیمی بعنوان صادر کننده ممتاز سال 1394 ۶ آبان ۱۳۹۴
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 05آبان ماه سال 1394 ۵ آبان ۱۳۹۴
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 6 آبان ماه 1394 ۵ آبان ۱۳۹۴
اطلاعیه محصولات پلیمری و شیمیایی در تاریخ 03آبان ماه سال 1394 ۳ آبان ۱۳۹۴