آرشیو ماهیانه

اخبار شهریور 1393

عنوانتاریخ انتشار
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 1 مهر ماه سال 1393 ۳۱ شهریور ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 29 شهریور ماه سال 1393 ۲۶ شهریور ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 29 شهریور ماه سال 1393 ۲۶ شهریور ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 26 شهریورماه سال 1393 ۲۶ شهریور ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 26 شهریورماه سال 1393 ۲۵ شهریور ۱۳۹۳
اطلاعیه فروش محصولات ضایعاتی موجود در انبار شادآباد ۲۲ شهریور ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 23 شهریور ماه سال 1393 ۲۲ شهریور ۱۳۹۳
عرضه محصولات پلیمری شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید در تاریخ 23 شهریور ماه سال 1393 ۲۲ شهریور ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 22 شهریور ماه سال 1393 ۲۰ شهریور ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 22 شهریور ماه سال 1393 ۱۹ شهریور ۱۳۹۳
اطلاعیه فروش محصول PVC/S65 پتروشیمی اروند ۱۹ شهریور ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 19 شهریورماه سال 1393 ۱۸ شهریور ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 18 شهریور ماه سال 1393 ۱۷ شهریور ۱۳۹۳
عرضه محصولات پلیمری شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۱۵ شهریور ۱۳۹۳
مزایده فروش اموال توقیف شده شرکت نیکا گیلان 93/07/01 ۱۱ شهریور ۱۳۹۳
مزایده فروش اموال توقیف شده شرکت لوله سازی شمال 93/06/31 ۱۱ شهریور ۱۳۹۳
مزایده فروش اموال توقیف شده شرکت رام پلاستیک 93/06/30 ۱۱ شهریور ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 12 شهریورماه سال 1393 ۱۱ شهریور ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 11 شهریور ماه سال 1393 ۱۰ شهریور ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 9 شهریور ماه سال 1393 ۸ شهریور ۱۳۹۳
اطلاعیه عرضه محصول لاتکس استایرن بوتادین رابر شرکت پتروشیمی تخت جمشید ۵ شهریور ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 8 شهریور ماه سال 1393 ۵ شهریور ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 8 شهریور ماه سال 1393 ۵ شهریور ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 5 شهریورماه سال 1393 ۴ شهریور ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 4 شهریور ماه سال 1393 ۳ شهریور ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 2 شهریور ماه سال 1393 ۱ شهریور ۱۳۹۳
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 1 شهریور ماه سال 1393 ۱ شهریور ۱۳۹۳
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 1 شهریور ماه سال 1393 ۱ شهریور ۱۳۹۳