آرشیو ماهیانه

اخبار آذر 1392

عنوانتاریخ انتشار
اطلاعیه فروش پلی اتیلن گرید لوله ( وارداتی ) ۳۰ آذر ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 30آذر سال 1392 ۲۷ آذر ۱۳۹۲
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۲۷ آذر ۱۳۹۲
مشخصات فنی پلی اتیلن تزریقی HD 2200J ۲۶ آذر ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 27 آذر سال 1392 ۲۶ آذر ۱۳۹۲
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 26 آذر ماه سال 1392 ۲۵ آذر ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 23آذر سال 1392 ۲۰ آذر ۱۳۹۲
فروش کمتر از ده تن ۲۰ آذر ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 20 آذر سال 1392 ۱۹ آذر ۱۳۹۲
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 19 آذر ماه سال 1392 ۱۸ آذر ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 19 آذر سال 1392 ۱۸ آذر ۱۳۹۲
قابل توجه تولید کنندگان قطعات تزریقی ۱۶ آذر ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 16آذر سال 1392 ۱۳ آذر ۱۳۹۲
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۱۳ آذر ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 13 آذر سال 1392 ۱۲ آذر ۱۳۹۲
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 12 آذر ماه سال 1392 ۱۱ آذر ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 12 آذر سال 1392 ۱۱ آذر ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 9آذر سال 1392 ۶ آذر ۱۳۹۲
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۶ آذر ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 6 آذر سال 1392 ۵ آذر ۱۳۹۲
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 5 آذر ماه سال 1392 ۴ آذر ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 5 آذر سال 1392 ۴ آذر ۱۳۹۲
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 3آذر سال 1392 ۲ آذر ۱۳۹۲
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۲ آذر ۱۳۹۲