آرشیو ماهیانه

اخبار آذر 1391

عنوانتاریخ انتشار
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 29 آذر سال 1391 ۲۹ آذر ۱۳۹۱
فروش کمتر از ده تن ۲۹ آذر ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 28 آذر ماه سال 1391 ۲۷ آذر ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 28 آذر سال 1391 ۲۷ آذر ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 28 آذر سال 1391 ۲۷ آذر ۱۳۹۱
اطلاعیه فروش مستقیم محصول وارداتی پلی اتیلن پایپ گرید 6006 ۲۶ آذر ۱۳۹۱
اطلاعیه فروش مستقیم محصول وارداتی ABS ۲۶ آذر ۱۳۹۱
اطلاعیه فروش مستقیم محصول وارداتی پلی استایرن انبساطی ۲۶ آذر ۱۳۹۱
اطلاعیه فروش مستقیم محصول وارداتی پلی اتیلن سبک 3003 ۲۶ آذر ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 26 آذر ماه سال 1391 ۲۵ آذر ۱۳۹۱
فروش کمتر از ده تن ۲۲ آذر ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 22 آذر ماه سال 1391 ۲۱ آذر ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 22 آذر سال 1391 ۲۱ آذر ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 21 آذر ماه سال 1391 ۲۰ آذر ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 20 آذر سال 1391 ۱۹ آذر ۱۳۹۱
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۱۸ آذر ۱۳۹۱
قطع دسترسی سایت در روزهای 14 لغایت 17 آذر 1391 ۱۴ آذر ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 15 آذر سال 1391 ۱۴ آذر ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 14 آذر ماه سال 1391 ۱۳ آذر ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 14 آذر سال 1391 ۱۳ آذر ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 12آذر ماه سال 1391 ۱۱ آذر ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 11آذر ماه سال 1391 ۸ آذر ۱۳۹۱
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۸ آذر ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 8 آذر ماه سال 1391 ۷ آذر ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 8 آذر سال 1391 ۷ آذر ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 7 آذر ماه سال 1391 ۶ آذر ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 7 آذر سال 1391 ۶ آذر ۱۳۹۱
اطلاعیه مهم ۲ آذر ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 6آذر ماه سال 1391 ۲ آذر ۱۳۹۱
اطلاعیه فروش کمتراز ده تن ۱ آذر ۱۳۹۱
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 1آذر ماه سال 1391 ۱ آذر ۱۳۹۱
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 1 آذر سال 1391 ۱ آذر ۱۳۹۱