آرشیو ماهیانه

اخبار آذر 1390

عنوانتاریخ انتشار
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۳۰ آذر ۱۳۹۰
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 30 آذر ماه سال 1390 ۲۹ آذر ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 30 آذر سال 1390 ۲۹ آذر ۱۳۹۰
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 29 آذر ماه سال 1390 ۲۸ آذر ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 27 آذر سال 1390 ۲۶ آذر ۱۳۹۰
اصلاحیه اطلاعیه مواد پلیمری مورخ 27/09/90 ۲۴ آذر ۱۳۹۰
اطلاعیه عرضه محصولات OFF گرید ۲۴ آذر ۱۳۹۰
اطلاعیه مواد پلیمری مورخ 27/09/90 ۲۳ آذر ۱۳۹۰
اطلاعیه فروش کمتر از 10 تن ۲۳ آذر ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 23 آذر ماه سال 1390 ۲۲ آذر ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 23آذر سال 1390 ۲۲ آذر ۱۳۹۰
عرضه محصولات OFF گرید در تاریخ23/09/90 ۲۲ آذر ۱۳۹۰
عرضه محصولات OFF گرید در تاریخ22/09/90 ۲۱ آذر ۱۳۹۰
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 22 آذر ماه سال 1390 ۲۱ آذر ۱۳۹۰
عرضه محصولات OFF گرید در تاریخ 20/09/90 ۲۰ آذر ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 20 آذر ماه سال 1390 ۱۹ آذر ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 20 آذر سال 1390 ۱۹ آذر ۱۳۹۰
قابل توجه کلیه خریداران محترم محصول استایرن منومر ۱۶ آذر ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 16آذر سال 1390 ۱۳ آذر ۱۳۹۰
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 13 آذر سال 1390 ۱۲ آذر ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 13 آذر سال 1390 ۱۲ آذر ۱۳۹۰
عرضه محصولات OFF گرید در تاریخ13/09/90 ۱۰ آذر ۱۳۹۰
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 13 آذر ماه سال 1390 ۹ آذر ۱۳۹۰
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۹ آذر ۱۳۹۰
اطلاعیه عرضه محصولات شیمیایی مورخ 90/09/09 ۸ آذر ۱۳۹۰
اصلاحیه 2 اطلاعیه مواد پلیمری مورخ 900908 ۷ آذر ۱۳۹۰
اطلاعیه محصولات پلیمری در تاریخ 8 آذر ماه سال 1390 ۶ آذر ۱۳۹۰
اطلاعیه فروش مستقیم ۵ آذر ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 6 آذر سال 1390 ۵ آذر ۱۳۹۰
عرضه محصولات OFF گرید در تاریخ06/09/90 ۲ آذر ۱۳۹۰
اطلاعیه مواد پلیمری زیر 500 تن ۲ آذر ۱۳۹۰
اطلاعیه فروش کمتر از ده تن ۲ آذر ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 2 آذر سال 1390 ۱ آذر ۱۳۹۰