آرشیو ماهیانه

اخبار فروردین 1390

عنوانتاریخ انتشار
تعمیرات اساسی واحد پلی وینیل کلراید بندرامام ۳۱ فروردین ۱۳۹۰
توقف تولید استایرن منومر پتروشیمی پارس ۳۱ فروردین ۱۳۹۰
فروش کمتر از ده تن ۳۱ فروردین ۱۳۹۰
اصلاحیه دوم عرضه بورس 31 فروردین محصولات شیمیایی ۳۰ فروردین ۱۳۹۰
اصلاحیه عرضه محصولات Off گرید در 31 فروردین 1390 ۳۰ فروردین ۱۳۹۰
اصلاحیه 1- عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 31 فروردین 90 ۳۰ فروردین ۱۳۹۰
عرضه محصولات آفگرید در بورس در تاریخ 31 فروردین 90 ۲۹ فروردین ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 30 فروردین 90 ۲۹ فروردین ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 31 فروردین 90 ۲۹ فروردین ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 29 فروردین 90 ۲۹ فروردین ۱۳۹۰
فروش کمتر از ده تن ۲۴ فروردین ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 24 فروردین 90 ۲۲ فروردین ۱۳۹۰
عرضه محصولات آفگرید در بورس در تاریخ 24 فروردین 90 ۲۲ فروردین ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 23 فروردین 90 ۲۲ فروردین ۱۳۹۰
فروش کمتر از ده تن ۲۰ فروردین ۱۳۹۰
اصلاحیه 1- عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 17 فروردین 90 ۱۷ فروردین ۱۳۹۰
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 17 فروردین 90 ۱۶ فروردین ۱۳۹۰
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 17 فروردین 90 ۱۶ فروردین ۱۳۹۰