آرشیو ماهیانه

اخبار آذر 1389

عنوانتاریخ انتشار
اصلاحیه 1- عرضه محصولات آن و آفگرید در تاریخ 1 دی 89 ۳۰ آذر ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 1 دی 89 ۳۰ آذر ۱۳۸۹
عرضه محصولات آن و آفگرید در بورس در تاریخ 1 دی 89 ۲۹ آذر ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 30 آذر 89 ۲۹ آذر ۱۳۸۹
تغییر خط تولید پی وی سی ۲۸ آذر ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 23 آذر 89 ۲۱ آذر ۱۳۸۹
عرضه محصولات آن و آفگرید در بورس در تاریخ 22 آذر 89 ۲۱ آذر ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 22 آذر 89 ۲۱ آذر ۱۳۸۹
اصلاحیه 1- عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 17 آذر 89 ۱۶ آذر ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 17 آذر 89 ۱۵ آذر ۱۳۸۹
عرضه محصولات آن و آفگرید در بورس در تاریخ 17 آذر 89 ۱۵ آذر ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 16 آذر 89 ۱۵ آذر ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 14 آذر 89 ۱۳ آذر ۱۳۸۹
اطلاعیه تغییر تاریخ عرضه شیمیایی ۱۱ آذر ۱۳۸۹
اصلاحیه1- عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 10 آذر 89 ۹ آذر ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 9 آذر 89 ۸ آذر ۱۳۸۹
عرضه محصولات آفگرید در بورس در تاریخ 10 آذر 89 ۸ آذر ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 10 آذر 89 ۸ آذر ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی روز شنبه 6 آذر 89 در بورس ۲ آذر ۱۳۸۹
عرضه محصولات آفگرید در بورس در تاریخ 3 آذر 89 ۲ آذر ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 3 آذر ماه 89 ۱ آذر ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 2 آذر ماه 89 ۱ آذر ۱۳۸۹