آرشیو ماهیانه

اخبار مهر 1389

عنوانتاریخ انتشار
راه اندازی خط تولید محصول آب ژاول در پتروشیمی اروند ۲۸ مهر ۱۳۸۹
زمان تحویل و بارگیری محصول سود کاستیک وارداتی ۲۷ مهر ۱۳۸۹
اصلاحیه 1 - عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 28 مهر 89 ۲۷ مهر ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 28 مهر 89 ۲۶ مهر ۱۳۸۹
اصلاحیه 1- عرضه محصولات آفگرید در تاریخ 28 مهر 89 ۲۶ مهر ۱۳۸۹
عرضه محصولات آفگرید در بورس در تاریخ 28 مهر89 ۲۶ مهر ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 27 مهر89 ۲۶ مهر ۱۳۸۹
قابل توجه خریداران محترم محصول SBR ۲۴ مهر ۱۳۸۹
اصلاحیه1- عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 21 مهر 89 ۲۰ مهر ۱۳۸۹
زمان تحویل و بارگیری محصول سود کاستیک وارداتی ۲۰ مهر ۱۳۸۹
سمینار محصولات پتروشیمی لاله ۱۹ مهر ۱۳۸۹
اصلاحیه1- عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 20 مهر 89 ۱۹ مهر ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 21 مهر 89 ۱۹ مهر ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 20 مهر سال 1389 ۱۸ مهر ۱۳۸۹
زمان تحویل و بارگیری محصول سود کاستیک وارداتی ۱۴ مهر ۱۳۸۹
اصلاحیه1- عرضه محصولات آفگرید در تاریخ 14 مهر 89 ۱۳ مهر ۱۳۸۹
عرضه محصولات آفگرید در بورس در تاریخ 14 مهر 89 ۱۱ مهر ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در بورس در تاریخ 14 مهر89 ۱۱ مهر ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در بورس در تاریخ 13 مهر 89 ۱۱ مهر ۱۳۸۹
قابل توجه خریداران محترم محصول مخلوط زایلین ۱۰ مهر ۱۳۸۹
اطلاعیه زمان بارگیری سود کاستیک ۷ مهر ۱۳۸۹
اصلاحیه1- عرضه محصولات شیمیایی در تاریخ 7 مهر 89 ۵ مهر ۱۳۸۹
عرضه محصولات پتروشیمی در تالار بورس در تاریخ 6 مهر 89 ۵ مهر ۱۳۸۹
اصلاحیه1- عرضه محصولات پلیمری در تاریخ 6 مهر 89 ۵ مهر ۱۳۸۹
عرضه محصولات شیمیایی در تالار بورس در تاریخ 7 مهر 89 ۵ مهر ۱۳۸۹
عرضه محصولات پلیمری در تالار بورس در تاریخ 6 مهر 89 ۵ مهر ۱۳۸۹
عرضه محصولات آفگرید در تالار بورس در تاریخ 7 مهر 89 ۵ مهر ۱۳۸۹
برنامه زمانبندی عرضه ماهانه محصولات در بورس کالا در مهر ماه ۱ مهر ۱۳۸۹